dr Switłana Romaniuk

Adiunkt w Katedrze Ukrainistyki UW, wykładowca w Szkole Języków Wschodnich UW. Autorka publikacji z językoznawstwa ukraińskiego, socjolingwistyki, analizy dyskursu, dydaktyki języków obcych, współautorka podręczników języka ukraińskiego.