Early Language Learning in Europe (ELLiE)

Wydane przez: 
Komisja Europejska

Badanie Early Language Learning in Europe (ELLiE) miało na celu sprawdzenie, jakie są realne osiągnięcia uczniów w szkołach publicznych. Analizie poddano małych studentów z siedmiu krajów europejskich: z Chorwacji, Anglii, Szwecji, Holandii, Hiszpanii, Włoch oraz Polski

167

Pobierz publikację

Publikacja skierowana jest zarówno do nauczycieli jak również do osób zajmujących się kształtowaniem polityki oświatowej oraz zainteresowanych rodziców.

Prace trwały 4 lata i objęły 1200 dzieci z 48 szkół europejskich. Studium jest źródłem wiedzy z zakresu metod kształcenia językowego małych dzieci.