Edukacja dwujęzyczna w Polsce - język niemiecki. Raport Ośrodka Rozwoju Edukacji

Wydane przez: 
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Raport przedstawia stan sekcji dwujęzycznych z językiem niemieckim w Polsce w roku 2009. Dokument ten został opracowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przy współpracy Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

386

Pobierz raport w formacie PDF

W raporcie poruszone są zarówno aspekty pedagogiczne i metodyczne nauczania dwujęzycznego.Dane jakościowe odnoszą się głównie do metodyki nauczania w sekcjach dwujęzycznych. Badania obejmowały analizę różnych dokumentów dotyczących nauczania dwujęzycznego w klasach z językiem niemieckim, obserwacje lekcji, wywiady grupowe z nauczycielami oraz wywiady grupowe z uczniami.