Edukacja językowa poprzez sport w przestrzeni pozaszkolnej

Numer JOwS: 
str. 39

Nauka powinna przebiegać wielokanałowo i angażować wszystkie zmysły jednostki, a nie tylko i wyłącznie słuch i wzrok, co ma miejsce najczęściej.

Edukacja językowa poprzez sport – jak wygląda w praktyce?

Głównym celem zajęć poprzedzających zajęcia docelowe powinno być zapoznanie uczniów z wybranymi strukturami leksykalno-gramatycznymi związanymi z omawianą tematyką. Do wprowadzenia i utrwalenia słownictwa wykorzystać można karty obrazkowe oraz interaktywne gry i ćwiczenia dostępne na internetowych stronach edukacyjnych (np. dla języka angielskiego: Learning Chocolate Vocabulary Learning Platform, BBC Cbeebies, PBS Kids, National Geographic, itp. w zależności od docelowej tematyki zajęć).

Stron internetowa British Council LearnEnglish Kids oferuje zróżnicowane pod względem tematycznym piosenki, opowiadania, gry oraz wiele atrakcyjnych materiałów dydaktycznych, z których można skorzystać, planując prowadzenie zajęć języka obcego. W fazie zajęć zorientowanej na utrwalenie nowowprowadzonych struktur leksykalnych i gramatycznych, wykorzystać można wybrane opowiadania z cyklu short stories wraz z zaprojektowanymi specjalnie do poszczególnych opowiadań zestawami ćwiczeń, umożliwiającymi utrwalenie poruszanego słownictwa. Ponadto dużą zaletą short stories proponowanych przez internetową stronę edukacyjną British Council LearnEnglish Kids jest możliwość osłuchania się ucznia z anglojęzycznymi wypowiedziami bohaterów opowiadań.

Docelowe zajęcia języka obcego w ramach edukacji przez sport powinny zostać uprzednio starannie przemyślane i przygotowane, tak by podejmowane działania aktywizowały dziecko zarówno intelektualne, jak i ruchowo. Przykładem takiego zadania może być połączenie aktywności fizycznej z nauką słownictwa nazw ubrań (clothes):

  • dzieci pracują w kilkuosobowych grupach, w których ustawiają się jedno za drugim. Na sygnał nauczyciela pierwsze dziecko podbiega do torby wypełnionej ubraniami, zakłada dwa wybrane elementy odzieży, po czym wraca do swojej grupy i opisuje w języku obcym kolejnemu dziecku swój ubiór: I am wearing (a blue shirt, yellow socks itp.). Po poprawnej wypowiedzi dziecko zmierza na koniec kolejki i do zadania przystępuje kolejny uczeń.

Kolejnym przykładem edukacji językowej poprzez sport mogą być zajęcia na basenie szkolnym. W tym przypadku proponowane zadanie skupia się na zakresie słownictwa tematycznego dotyczącego zwierząt morskich (sea animals) oraz części ciała (body parts).

  • Dzieci pracują w grupach. Wykonują polecenia nauczyciela: Clap your hands in the water; Move your left leg; Stamp your right feet; run; Jump, Can you swim like a shark? Can you swim like a snake? Następnie biorą udział w wodnym wyścigu zgodnie z instrukcjami nauczyciela: You can’t move your legs, You can’t move your arms, Swim like a fish, Swim like a seahorse, Swim like a dog itp.

Edukacja językowa poprzez sport, zakorzeniona w naturalnej przestrzeni funkcjonowania dziecka oraz odpowiadająca jego codziennej aktywności psychoruchowej, bez wątpienia wspiera proces konstruowania wiedzy językowej. Przestrzeń pozaszkolna daje natomiast możliwości spotęgowania zaangażowania różnych zmysłów, takich jak słuch, wzrok, węch bądź dotyk, które w rzeczywistości prowadzą do multisensorycznego uczenia się, umożliwiając tym samym znacznie bogatszy odbiór bodźców napływających z otoczenia.

Bogata w zróżnicowane elementy edukacyjne przestrzeń pozaszkolna nie tylko stanowi znaczący i autentyczny kontekst nauczania języka obcego, ale odpowiada również potrzebom aktywności ruchowej dzieci wynikającej z ich stadium rozwojowego. Nauka w ramach edukacji poprzez sport wiąże się również ze wzmacnianiem motywacji dzieci, wzmaga ich chęć eksploracji i poznawania otaczającej rzeczywistości a także propaguje prowadzenie zdrowego i aktywnego trybu życia.

182

Pełna bibliografia artykułu w pliku PDF