Edukacja wielojęzyczna i międzykulturowa jako prawo

Wydane przez: 
Rada Europy

Poniższy tekst umieszcza wielojęzyczne i międzykulturowe kształcenie w kontekście prawa każdego człowieka do edukacji.

138

Pobierz dokument (wyłącznie w języku angielskim)

Wielojęzyczność staje się integralną częścią ogólnego procesu uczenia się i poddana jest procesom, które narzucają językom poziom kształcenia w zależności od głównym celów szkół i praw uczniów. Autor bada również zależność pomiędzy prawami uczniów a różnymi formami zajęć językowych w szkole.