Edukacja wielojęzyczna i międzykulturowa jako projekt

Wydane przez: 
Rada Europy

Tekst "Edukacja wielojęzyczna i międzykulturowa jako projekt" ma na celu:

1. Wyjaśnienie idei społecznej I indywidualnej wielojęzyczności w kontekście innych dokumentów Rady Europy.

2. Opisanie cech edukacji wielojęzycznej i międzykulturowej oraz okazanie dostępności tego zjawiska.

3. Podkreślenie ich ważności:

  • kompetencje językowe wpływają na sukces społeczny,
  • znajomość języków nie powinna być ograniczona do skuteczności komunikacyjnej,
  • uczenie się oraz wykorzystanie języków są doświadczeniem różnorodności i wpływają na rozwój indywidualny i społeczny każdego obywatela Europy.

Dodatkowo, do tekstu załączony jest komentarz o wykonalności założeń tego projektu.

163

Pobierz dokument ||| komentarz