Egzamin maturalny 2015 - materiały teoretyczne i praktyczne

W roku szkolnym 2014/2015 przystępując do egzaminu maturalnego absolwent zdaje obowiązkowo na poziomie podstawowym język obcy nowożytny w części ustnej i pisemnej. Język może być wybrany spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Na egzaminie ustnym i pisemnym zdawany jest ten sam język. Wyjątkiem od powyższej zasady są uczniowie szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej. Nie mogą oni wybrać języka danej mniejszości na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.

Poniżej zebraliśmy dla Państwa najważniejsze materiały dotyczące egzaminu maturalnego. Są to artykuły, który ukazały się na łamach JOwS, dokumenty, informatory oraz przykładowe zestawy zadań opracowane przez MEN i CKE, a także materiały praktyczne powstałe podczas warsztatów szkoleniowych.

Materiały JOwS

W czasopiśmie "Języki Obce w Szkole" informowaliśmy na przestrzeni ostatnich dwóch lat o zmianach związanych z nową maturą. Zbiór artykułów na ten temat znajdziecie Państwo w specjalnej sekcji egzamin maturalny na naszej stronie internetowej.

Materiały CKE

Na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się szczegółowe informacje na temat zasad przeprowadzania nowej matury w liceum oraz w technikum. Nauczyciele mogą znaleźć tam przykładowe arkusze egzaminacyjne, informatory oraz standardy przeprowadzania egzaminu. CKE przygotowało także informator filmowy przybliżający zasady nowej matury z wybranych przedmiotów.

Materiały MEN

Zmiany w maturze 2015 wynikają z wprowadzonej w 2008 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowej podstawy programowej dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Dokument dotyczący języków obcych w szkole, dostępny jest na stronie internetowej naszego czasopisma 

Materiały szkoleniowe

Pakiety metodyczne opracowane przez ekspertów współpracujących z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przeznaczone dla nauczycieli I, II i III etapu edukacyjnego