eTwinning Plus – nowe kraje do współpracy!

Numer JOwS: 
str. 19

eTwinning Plus to zapowiadane i oczekiwane rozszerzenie  platformy eTwinning o kraje znajdujące się w sąsiedztwie Unii Europejskiej. W marcu do programu dołączyło sześć krajów sąsiadujących z UE: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia i Ukraina, które należą do Partnerstwa Wschodniego (PW), oraz Tunezja będąca członkiem Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (EUROMED).

Pobierz artykuł w pliku PDF

eTwinning Plus to zapowiadane i oczekiwane rozszerzenie platformy eTwinning o kraje znajdujące się w sąsiedztwie Unii Europejskiej. W marcu do programu dołączyło sześć krajów sąsiadujących z UE: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia i Ukraina, które należą do Partnerstwa Wschodniego (PW), oraz Tunezja będąca członkiem Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (EUROMED).

eTwinning Plus został uruchomiony w efekcie działań objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa (EPS) w ramach platformy Contacts between peopleEastern Partnership, której celem jest rozwinięcie i umocnienie dialogu z partnerami ze Wschodu. Komisja Europejska planuje także stopniowe rozszerzanie działań na kraje śródziemnomorskie, co już się rozpoczęło poprzez włączenie do programu Tunezji.

Dlaczego eTwinning?

Zaangażowanie do udziału w eTwinningu kolejnych państw wiąże się z faktem, że program ten wspiera relacje między ludźmi, co stanowi jeden z głównych celów EPS. eTwinning pokazał, że współdziałanie szkół i nauczycieli z różnych krajów przynosi ogromne korzyści. Edukacja to kluczowy element kształtujący nasze społeczeństwo, a kontakt z ludźmi z obszarów sąsiadujących z Europą pomaga lepiej rozumieć inne kultury, nawiązywać nowe przyjaźnie, poznawać różne języki. W ten sposób ma szansę zrodzić się i umacniać wzajemny szacunek i stabilność w całym sąsiedztwie Europy. Także w wymiarze finansowym eTwinning to atrakcyjna propozycja: nie wiąże się z dużymi nakładami i jako inicjatywa bazująca na współpracy z wykorzystaniem Internetu jest programem stosunkowo niedrogim.

Według Androulli Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży: eTwinning to wspaniały program edukacyjny z ogromnym potencjałem pokonywania barier. Kontakty, które umożliwiliśmy szkołom, przynoszą niezwykłe korzyści wszystkim uczestnikom; eTwinning daje im swobodę tworzenia innowacyjnych, międzykulturowych projektów edukacyjnych, jednocześnie zachęcając dzieci do rozwijania umiejętności związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. eTwinning Plus pozwoli na wyniesienie tej sieci na nowy poziom (komunikat prasowy dla Europa Press Releases Rapid, 4 marca 2013 r.).

Co już się dzieje?

Polskie Narodowe Biuro eTwinning intensywnie współpracuje z Centralnym Biurem eTwinning w Brukseli, w rezultacie jesteśmy obecni na każdym etapie rozwoju programu eTwinning Plus i jako jedyni z całej Europy uczestniczymy w prowadzeniu seminariów przygotowawczych dla nowo powstałych partnerskich biur eTwinning Plus w poszczególnych, włączonych do programu, krajach.

W każdym z krajów eTwinning Plus powołano Partner Support Agency (PSA, na wzór NSS – biur eTwinning funkcjonujących w krajach uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”), czyli organizacje, których zadaniem jest promocja eTwinningu Plus na poziomie krajowym, zapewnienie spójności z programem szkół oraz organizowanie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli. Ponadto PSA mają zapewnić włączenie do programu dzieci zarówno z wiejskich, jak i miejskich szkół, a także otwarcie na uczniów o zróżnicowanym pochodzeniu społecznym oraz ze środowisk defaworyzowanych.

Budżet eTwinning Plus to 834 tys. euro, z czego około połowa jest przeznaczona na rozbudowę platformy online i koordynację prac, a pozostała część jest dofinansowaniem dla poszczególnych PSA.

Polscy nauczyciele najlepsi w Europie we współpracy z eTwinning Plus!

Wykorzystując uruchomiony w marcu portal eTwinning Plus, nauczyciele z nowych krajów współpracują z kolegami z całej Europy, korzystając z angielskiego i rosyjskiego jako języków głównych, a wkrótce również z francuskiego i arabskiego. Oprócz tego, że portal służy jako miejsce spotkań dla uczniów oraz wymiany idei czy inspiracji dla nauczycieli, umożliwia także poszukiwanie partnerów do współpracy przy kolejnych projektach.