eTwinning w pracy nauczyciela

Numer JOwS: 
str. 57

Program eTwinning zaprasza wszystkich nauczycieli szkół i przedszkoli do realizacji projektów edukacyjnych we współpracy ze szkołami w całej Europie. Dzięki eTwinningowi, przy wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi internetowych i technologii komunikacyjno-informacyjnych, bez zbędnych formalności można stworzyć interesujące inicjatywy z udziałem parterów zagranicznych.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Dzięki programowi eTwinning uczniowie polskich placówek mają szansę współpracować z rówieśnikami z całej Europy. Program umożliwia przedszkolom i szkołom prowadzenie projektów edukacyjnych przy wykorzystaniu narzędzi TIK: Internetu, bloga, czatu, wideokonferencji, poczty elektronicznej. W Polsce z możliwości, jakie oferuje eTwinning, w ciągu siedmiu lat funkcjonowania programu skorzystało już ponad dziewięć tysięcy szkół i blisko 17 tysięcy nauczycieli, którzy realizują różne projekty współpracy ze szkołami europejskimi.

Program eTwinning to także wiele form doskonalenia zawodowego dla samych nauczycieli: seminaria kontaktowe, warsztaty, konferencje. Program skupia pedagogów z pasją, którzy dzięki swojej kreatywności i możliwościom, jakie daje TIK, pobudzają entuzjazm swoich uczniów i sprawiają, że dzieci i młodzież uczą się chętniej. Pomaga im bezpieczna platforma internetowa, za pośrednictwem której wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Partnerami w projektach mogą być przedszkola i szkoły z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Islandii, Norwegii, Turcji, Chorwacji i Republiki Macedonii.

Trudno wyliczyć wszystkie zalety programu. Na pewno do najważniejszych należy wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery, czyli narzędzi wykorzystywanych na co dzień przez uczniów. Podczas realizacji projektów uczniowie i nauczyciele w praktyce doskonalą języki obce niezbędne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską. Dla nauczyciela-koordynatora projektu ważne jest założenie, że podejmowany w eTwinningu temat musi być związany z podstawami programowymi z poszczególnych przedmiotów lub z planem wychowawczym szkoły. To także dobra okazja do pracy metodą projektów, zalecaną obecnie w programach nauczania dla gimnazjów: eTwinning zapewnia przyjazne i bezpieczne narzędzia internetowe do realizacji projektów (TwinSpace, Pamiętnik projektu), do kontaktów z innymi nauczycielami, poszukiwania europejskiej szkoły do współpracy i do doskonalenia zawodowego (Desktop, czyli Pulpit nauczyciela).

Ważną cechą eTwinningu jest jego powszechna dostępność dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów, brak formalności i minimalne wymogi techniczne. Program zachęca do korzystania i poznawania najnowszych osiągnięć techniki, realizując w ten sposób swój podstawowy cel: rozwijanie kompetencji technicznych, językowych oraz interkulturowych.

Dodatkowo co roku Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning organizuje ogólnopolskie konkursy w kilku kategoriach wiekowych i tematycznych. Każdy nauczyciel w szkole może zrealizować własny projekt i zgłosić go do konkursu. Warto zaznaczyć, że w programie eTwinning nie ma ograniczeń dotyczących liczby realizowanych projektów w szkole. W tym samym roku szkolnym nauczyciel, bibliotekarz, dyrektor mogą zrealizować jeden dłuższy (np. roczny lub semestralny projekt) lub kilka krótszych, np. miesięcznych lub trzymiesięcznych projektów.

Polskie eTwinningowe projekty niezmiennie wśród najlepszych

Projekty realizowane z udziałem polskich szkół prezentują stale wysoki poziom. Świadczą o tym liczne nagrody zdobywane w najważniejszym europejskim konkursie eTwinning. Od pierwszej edycji, która odbyła się w 2006 r., polskie szkoły są laureatami pierwszych i drugich nagród. Warto wymienić kilka przykładów.

W roku 2012 aż cztery polskie placówki zdobyły najważniejsze nagrody, które wręczano podczas europejskiej konferencji eTwinning 2012 w Berlinie. Pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 4-11 lat zdobył projekt The new adventures of the Twinnies around the world opracowany przez Renatę Wojtaś ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej i Marinę Screpanti z 3 Circolo didattico Chieti we Włoszech. Zwycięzcą w kategorii wiekowej 16-19 lat był projekt Reporting without borders zrealizowany przez: Lucynę Nocoń-Kobiór z Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie, Cristine Chiorescu, z Grupul Scolar „Dr Mihai Ciuca” w Rumunii i Claudine Coatanéa z Lycée Marguerite Yourcenar we Francji. Drugie miejsce w kategorii wiekowej 12-15 lat zdobył projekt ICT, You and Me zrealizowany przez zespół nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie: Agatę Czarniakowską, Barbarę Głuszcz, Dorotę Zimacką wraz z Eleną Vladescu, z Colegiul National Vocational „Nicolae Titulescu” w Slatina w Rumunii. Zwycięzcą konkursu tematycznego Maria Skłodowska-Curie, sponsorowanego przez Narodowe Biura eTwinningu Francji i Polski, został projekt SOHO: Sunspots Online - Helios Observatory założony przez: Tatjanę Gulič z Osnovna Sola Preska w Słowenii i Jean-Noël Pedeutour z Collège Tiraqueau we Francji. Jednym z partnerów projektu był Andrzej Błaszczyk z Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie.