European Language Label – o motywacji, integracji i pasji w nauce języków obcych

Numer JOwS: 
str. 103

Języki to nasza pasja, Języki integrują, Włącz się w języki, nie bądź offline, Języki motywują – to przykłady haseł, przy pomocy których promowaliśmy w Polsce w ciągu kilku ostatnich lat naukę języków obcych. Towarzyszyły one nie tylko obchodom Europejskiego Dnia Języków, ale stanowiły również kwintesencję inicjatyw językowych nagradzanych Europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych – European Language Label.

Pobierz artykuł w pliku PDF

22 września br. z rąk przedstawicieli MEN oraz Komisji Europejskiej certyfikaty ELL odbierze 15 laureatów, których projekty nie tylko w atrakcyjny sposób motywują i, dzięki zastosowaniu nowych technologii, włączają uczniów do nauki języków obcych, ale jednocześnie umożliwiają ich integrację w coraz bardziej wielojęzycznych i wielokulturowych społecznościach.

Integracja to słowo klucz tegorocznej edycji konkursu ELL. Nagrodzone inicjatywy musiały bowiem spełnić europejskie priorytety tematyczne dotyczące: nauki języków na rzecz spójności społecznej oraz nauki języków poprzez sport. Dodatkowo polskie jury ustaliło krajowe priorytety: integracja i reintegracja językowa osób powracających z zagranicy i imigrantów uczących się języka polskiego i języków obcych oraz promowanie nauki języka polskiego jako obcego. Takie sformułowanie tematyki konkursu ELL na lata 2014 i 2015 zaowocowało zgłoszeniem się do konkursu również szkół polskich działających przy Ambasadach RP w Paryżu i Wiedniu. We Francji organizatorzy projektu przeprowadzili Pierwsze polskie dyktando, a w Austrii dzieci polonijne wraz z nauczycielami i rodzicami promowały kulturę i literaturę polską świętując obchody Roku Tuwima w ramach projektu Kwietnik polski.

Nauka języków obcych w celu integracji społecznej była również motywem przewodnim projektu dotyczącego, na przykład, nauczania języka angielskiego dzieci niedowidzących i niewidomych jako elementu ich terapii psycho-lingwistycznej.

Jury konkursu przyznało również certyfikat ELL kilku projektom, w ramach których opracowano materiały dydaktyczne do nauki języka obcego zawodowego lekarzy, fizjoterapeutów, gastronomów, hotelarzy itp. Studenci przygotowujący się do wykonywania tych zawodów będą mogli dzięki lepszemu przygotowaniu językowemu znaleźć pracę również zagranicą.

Charakterystyczną cechą pozostałych nagrodzonych inicjatyw była ich interdyscyplinarność, szczególnie widoczna w przypadku projektów dotyczących zintegrowanego nauczania języka obcego i sportu, zakładająca współpracę nauczycieli kilku przedmiotów, np.: anglisty, wuefisty i geografa.

Wszystkie nagrodzone projekty zakładały wykorzystanie w trakcie nauki języków obcych nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych, bez których nikt już chyba sobie nie wyobraża nowoczesnej edukacji.

 

Poniżej prezentujemy krótkie opisy wszystkich projektów nagrodzonych w XIII edycji konkursu European Language Label. Więcej informacji o tegorocznych laureatach ELL, samym konkursie oraz inicjatywach dotyczących promowania nauki języków obcych w Europie znajdą Państwo na stronie www.ell.org.pl.

 

 • Tytuł: Piłka i języki obce łączą ludzi już od najmłodszych lat

 • Instytucja: Akademia „Kick in English” w Krośnie

 • Koordynator: Karol Stefański

 • Poziom edukacji: przedszkole i szkoła podstawowa

 • Język: angielski

Kick in English to nauka języka angielskiego w czasie zajęć piłkarskich. Projekt był realizowany we współpracy ze środowiskiem lokalnym (firmami oraz lokalnymi żłobkami, przedszkolami i szkołami podstawowymi). Uczestnikami projektu były dzieci w wieku od 2 do 9 lat, które z entuzjazmem powtarzały słowa i polecenia w języku obcym, pracując w ten sposób nad dobrymi nawykami językowymi i sportowymi. Podstawową zasadą projektu była nauka poprzez zabawę i ruch.

Zajęcia rozpoczynała krótka lekcja wprowadzająca nowe słownictwo, które następnie ćwiczono przez 30 min w formie treningu piłkarskiego. Zajęcia prowadzone były cyklicznie, z każdym rokiem na coraz wyższym poziomie zaawansowania językowego i sportowego.

Bardzo ważnym elementem projektu było kształtowanie kompetencji społecznych: pracy w grupie, komunikacji, rozwijania poczucia własnej tożsamości i przynależności do grupy. Optymistyczne i pełne pasji podejście nauczycieli i trenerów jest dla dzieci prawdziwą szkołą życia. Dzięki pozytywnemu nastawieniu dzieci uczą się, że błędy i upadki są naturalnym procesem, a aktywnie spędzony czas jest zachętą do realizacji marzeń. Program Kick in English to zabawa a nie prawdziwy futbol, dlatego też, gdy dziecko osiąga wiek 6-7 lat, przechodzi do profesjonalnej szkółki piłkarskiej, aby tam kształtować umiejętności gry w piłkę.

Oprócz regularnych zajęć w ramach projektu, organizowanych jest wiele imprez plenerowych, tj. pikniki, rozgrywki, spotkania rodzinne, a nawet bicie rekordu Guinessa w zbiorowym dryblingu piłkarskim.

 

 • Tytuł: I really speak English

 • Instytucja: Szkoła Podstawowa w Chomęcicach

 • Koordynator: Julietta Jones

 • Poziom edukacji: szkoła podstawowa

 • Język: angielski

Uczniowie szkoły w Chomęcicach chcieliby biegle mówić po angielsku, ale też ciekawie i aktywnie spędzać czas poza lekcjami. Dzięki projektowi mogli doskonalić umiejętności komunikacji w języku angielskim, wykorzystując swój wolny czas do aktywnej nauki języka.

W ramach działań projektowych, przez ponad rok, grupa uczniów z klas IV-VI, o zróżnicowanej znajomości języka angielskiego (jednym z celów projektu było wsparcie słabszych uczniów w przełamaniu barier w mówieniu), spotykała się na bezpłatnych zajęciach, w czasie których pracowano metodą odgrywania ról i tworzenia scenek sytuacyjnych. Uczniowie opracowywali dialogi w sytuacjach codziennych (lotnisko, hotel, restauracja, zakupy, fryzjer, lekarz itp.), przygotowywali scenografię i kostiumy, wcielali się w odpowiednie role. Wszystkie scenki zostały sfilmowane.

Oprócz pracy nad scenkami zorganizowano spotkania z rodowitymi Anglikami, warsztaty językowo-taneczne, zwiedzanie miast z rozwiązywaniem zadań w języku angielskim, m.in. w zoo i na dworcu kolejowym.

Projekt zintegrował środowisko lokalne. Jako partnerzy uczestniczyli w nim uczniowie z trzech pobliskich szkół podstawowych, prywatna szkoła językowa, lokalne firmy oraz gmina. Wzrosła motywacja uczniów do nauki języka, co przyniosło efekt m.in. w postaci większej liczby chętnych do udziału w konkursach językowych. Według relacji rodziców, uczestniczący w projekcie uczniowie podczas zagranicznych wyjazdów wakacyjnych pewniej i aktywniej angażowali się w sytuacje przećwiczone już wielokrotnie w trakcie trwania projektu.

 

 • Tytuł: Pierwsze polskie dyktando w Paryżu

 • Instytucja: Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu

 • Koordynator: Konrad Leszczyński

 • Poziom edukacji: szkoła podstawowa i gimnazjum

 • Język: polski, francuski

Projekt punktu konsultacyjnego przy polskiej placówce dyplomatycznej działającej na terenie Francji realizowany był w okresie od listopada 2013 r. do kwietnia 2014 r. Głównym działaniem było przeprowadzenie wieloetapowego otwartego dyktanda w języku polskim. Konkurs miał na celu doskonalenie umiejętności starannego pisania z zachowaniem reguł ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych, zachęcanie do zdrowej rywalizacji międzyszkolnej oraz integrację zarówno dzieci, jak i nauczycieli ze szkół polskich z Paryża i okolicy. Adresatami projektu byli wszyscy, którzy znają język polski. Konkurs podzielono na kategorie wiekowe oraz na grupy: Polacy i cudzoziemcy. W grupie Polaków nadrzędnym celem było pielęgnowanie języka ojczystego oraz popularyzowanie wszelkich form rywalizacji służącej integracji środowiska polonijnego. W grupie cudzoziemców natomiast celem dyktanda było integrowanie środowisk dwujęzycznych oraz promowanie pisanego języka polskiego wśród obywateli kraju przyjmującego, w sposób nowoczesny i atrakcyjny.

Eliminacje do konkursu trwały trzy miesiące. Organizowano spotkania przygotowawcze i prowadzono akcję promocyjną. Oprócz głównego dyktanda zorganizowano festyn polski na dziedzińcu szkoły, kiermasze książek, koncerty polskiej poezji śpiewanej oraz występy zespołów folklorystycznych.

Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Po raz pierwszy na świecie w konkursie promującym nasz język wzięła udział tak duża liczba cudzoziemców, dla których język polski jest językiem obcym.

Zrealizowany projekt przyczynił się do zwiększenia zainteresowania językiem polskim. Zmobilizował całe środowisko polonijne, rodziny i cudzoziemców do powtórki polskich zasad ortograficznych.

Projekt doskonale wpisał się w misję szkoły. Jednym z jej głównych celów jest korzystanie z ogromnego bogactwa uczniów dwujęzycznych i ich rodziców. Dzięki tej atrakcyjnej inicjatywie udało się zebrać wielopokoleniowe grupy pasjonatów języka polskiego.