Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego 2012: Raport z wdrażania procesu bolońskiego

Wydane przez: 
Eurydice

Raport wskazuje na znaczący postęp, jaki do tej pory osiągnięto w zakresie modernizowania szkolnictwa wyższego oraz na wyzwania, które wciąż jeszcze stoją przed tym sektorem edukacji.

406

Pobierz dokument

Autorzy raportu analizowali szerokie spektrum zagadnień dotyczących szkolnictwa wyższego, obejmujące m.in. kontekst demograficzny i finansowanie, struktury dyplomów i kwalifikacji, systemy zapewniania jakości, wymiar społeczny, a także wyniki kształcenia i zatrudnialność, oraz kwestie związane z mobilnością i uczeniem się przez całe życie.

Raport ujawnia, jak zmienił się obraz szkolnictwa wyższego po wprowadzeniu procesu bolońskiego i pokazuje sam proces z wielu perspektyw. Opracowana przez Eurydice publikacja powstała przy wsparciu ze strony Komisji Europejskiej, a zgromadzone w niej dane pochodzą z 47 krajów uczestniczących w procesie bolońskim, z baz danych Eurostatu (dane statystyczne) oraz projektu Eurostudent (informacje na temat warunków życia studentów). Raport powstawał pod kierunkiem Bologna Follow-Up Group.

Dokument dostępny wyłącznie w języku angielskim.