Europejski system opisu kształcenia językowego

Wydane przez: 
Rada Europy

Europejski system opisu kształcenia językowego (ESOKJ) znany również jako The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL lub CEF), to system opisu poziomów zaawansowania językowego, którego zadaniem jest standaryzacja nazewnictwa poziomów biegłości językowej. Dokument jest podstawową pozycją dla nauczycieli języków obcych i egzaminatorów.

Rada Europy przygotowała dokument w 2001 r. Niniejsza wersja jest polskim tłumaczeniem materiału, przygotowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (obecnie ORE) w 2003 r. Opórcz znanej skali biegłości językowej (A1-C2), w publikacji znajdują się szczegółowe informacje dotyczące kształcenia poszczególnych umiejętności i sprawności językowych.

Inne wersje językowe : : EN : : FR : : DE : :