Europejski system opisu kształcenia językowego

Wydane przez: 
Rada Europy

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego jest częścią projektu polityki językowej Rady Europy, która miała na celu ujednolicenie polityki dotyczącej nauczania języków obcych w Unii Europejskiej. Jest ono rezultatem dziesięcioletnich prac badawczych, prowadzonych przez grupę ekspertów z państw członkowskich Rady Europy.

System ten wprowadza wspólną skalę biegłości językowej, umożliwiającą opracowanie programów językowych, podręczników i kursów wobec oczekiwań samych uczniów i ich zdolności językowych. Tym samym wpływa na ich przejrzystość i umożliwia kontynuację nauki niezależnie od programu nauczania. W sposób szczegółowy określa wymagane umiejętności na poszczególnych poziomach biegłości.

W załącznikach znajduje się angielska wersja pełnego dokumentu, natomiast dostępna jest również tabela poziomów biegłości językowej i tabela samooceny w języku polskim.
ZałącznikWielkość
Common European Framework of Reference for Languages.pdf1.26 MB
Europejski System Opisu Ksztalcenia Jezykowego_Poziomy.pdf71.67 KB
Europejskie poziomy bieglosci jezykowej_tabela samooceny.pdf73.7 KB