Europejski system opisu kształcenia językowego - konferencja internetowa

28-29 marca 2014 będzie miało miejsce szczególne wydarzenie - konferencja na platformie internetowej dotycząca zagadnień związanych z "Europejskim systemem opisu kształcenia językowego" (ESOKJ/CEFR). To dokumet doskonale znany wszystkim nauczycielom języków obcych. Ma wpływ na kształt obowiązującej podstawy programowej oraz na system oceniania egzaminów z języków obcych.

Organizatorzy zapraszają na dwudniowe spotkanie, w którym mogą uczestniczyć nauczyciele, egzaminatorzy, metodycy oraz osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki językowej z całej Europy.

Celem konferencji jest zastanowienie się nad dotychczasowym wykorzystaniem ESOKJ w glottodydaktyce oraz próba określenia kierunku rozwoju pracy z tym dokumentem w praktyce edukacyjnej. Dyskusje dotyczyć będą także tworzenia testów i promocji uczenia się języków.

Wśród mówców są znakomici eksperci, w tym autorzy ESOKJ: Daniel Coste, Frank Heyworth, David Little, Brian North, Johanna Panthier (Council of Europe Language Policy Unit), Joe Sheils oraz Susanna Slivensky (ECML/Council of Europe).

Dyskusje, warsztaty oraz prezentacje będą transmitowane przez Internet. Aby uczestniczyć w konferencji należy zarejestrować się na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

ESOKJ w wersji polskiej

Miło nam także poinformować, że na stronie "Języków Obcych w Szkole" jest już dostępna polska wersja "Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego" (CODN 2003). Dokumet można pobrać w wersji PDF lub przeglądać w serwsie issuu.