Europejski wskaźnik kompetencji językowych

Wydane przez: 
Komisja Europejska

Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady o zaakceptowanie i wprowadzenie europejskiego wskaźnika kompetencji językowych.

W komunikacie Komisja nakreśliła szczegółową koncepcję strategii opracowania europejskiego badania kompetencji językowych, służącego zgromadzeniu danych koniecznych dla wypracowania ogólnoeuropejskiego wskaźnika kompetencji językowych.

Komunikat dostępny zarówno w wersji angielskiej, jak i polskiej.

 

401

Komunikat w wersji angielskiej ||| wersja polska