Europejskie Badanie Kompetencji Językowych. Raport z badania w j. polskim

Wydane przez: 
Instytut Badań Edukacyjnych

Badanie ESLC pozwoliło porównać znajomość języków obcych wśród europejskiej młodzieży. Przystąpiło do niego 14 krajów. W każdym sprawdzano poziom znajomości dwóch języków obcych. W Polsce testy z języka angielskiego i niemieckiego przeprowadzono wśród ponad 3 tys. uczniów III klas gimnazjów (ostatni rocznik, który uczył się jeszcze według starej podstawy programowej).

380 Czytaj raport

Badanie przeprowadzono w 2011 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Jego wyniki mają służyć do monitorowania umiejętności uczniów w związku z celem dotyczącym podnoszenia kluczowych umiejętności Europejczyków m.in. znajomości dwóch języków obcych.