Europejskie badanie kompetencji językowych uczniów. Raport końcowy

Wydane przez: 
Komisja Europejska

W 2011 roku w 14 krajach europejskich, w tym w Polsce przeprowadzono Europejskie Badanie Kompetencji Językowych ESLC - pierwsze międzynarodowe badanie umiejętności językowych młodzieży skonstruowane w całości w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

392

Pobierz pełen tekst raportu

W ramach badania ESLC wybrana losowo próba uczniów ostatniej klasy gimnazjum przystąpiła do testów z dwóch najczęściej nauczanych języków obcych – w przypadku Polski były to język angielski i niemiecki. Badanie sprawdzało trzy umiejętności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz pisanie. Istotnym elementem badania były kwestionariusze przeznaczone odpowiednio dla uczniów, nauczycieli języków obcych i dyrektorów szkół, dotyczące społecznych, ekonomicznych i systemowych uwarunkowań wywierających wpływ na poziom i sposób nauczania języków obcych wśród przedstawicieli badanej grupy.