"Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków" - konferencja

Od momentu publikacji w roku 2007, Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków (EPS) było szeroko wykorzystywane na uniwersytetach i w kolegiach nauczycielskich w całej Europie. Dokument ten został przetłumaczony na 14 języków, w tym dwa spoza obszaru europejskiego - arabski i japoński.

Z tego względu, Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) organizuje dwudniową konferencję, podczas której uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniami związanymi z wdrażaniem tego dokumentu, możliwymi wyzwaniami oraz ich rozwiązaniami, a także możliwością zbadania, w jaki sposób EPS może wpłynąć na zwiększenie jakości nauczania języków obcych.

Konferencja odbędzie się w siedzibie ECML w Grazu (Austria) w dniach 18-19 lutego 2014 r. Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez formularz na stronie ECML.

 

Znaczniki