GFPS – studenci dla studentów

Numer JOwS: 
str. 51
Zdjęcie pochodzi ze zbiorów autora artykułu.

Stowarzyszenia rodziny GFPS już od niemal 30 lat umożliwiają wymianę naukowo-kulturalną pomiędzy studentami z Polski, Niemiec, Czech i Białorusi. W ramach wyjątkowej formuły działalności studentów dla studentów oferują one rozbudowany program stypendialny, wakacyjne kursy językowe oraz liczne międzynarodowe seminaria, warsztaty i szkolenia.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Historia GFPS rozpoczęła się na początku lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to niemiecki student Georg Ziegler przyjechał na stypendium do Polski. Nawiązawszy liczne przyjaźnie z polskimi studentami, po powrocie do RFN usiłował on umożliwić im podobny wyjazd do Niemiec Zachodnich. Niestety z powodu panującego wówczas w Polsce systemu politycznego nie było to możliwe. Nie mogąc pogodzić się z tą rzeczywistością, młody Ziegler zainicjował społeczną akcję 30 x 20, w ramach której 30 osób co miesiąc wpłacało kwotę 20 marek i w ten sposób sfinansowane zostało pierwsze stypendium GFPS dla studenta z Polski. Z biegiem czasu działalność ta uzyskała wsparcie licznych instytucji i rozszerzyła swój zasięg o kolejne kraje Europy Środkowej i Wschodniej.

W ciągu niemal 30 lat działalności na 5-miesięczne stypendia naszych organizacji wyjechało już ponad tysiąc studentów i doktorantów. Wszyscy oni mogli liczyć na opiekę Grup Lokalnych GFPS w miejscu pobytu, a także mieli możliwość studiowania w znanych ośrodkach akademickich Polski, Niemiec i Czech. Latem każdego roku organizowany jest dodatkowo miesięczny polsko-niemiecki kurs językowy TANDEM oraz 10-dniowe polsko-niemiecko-białoruskie seminarium TRIDEM. Co roku odbywa się także projekt szkoleniowy Tri-GO!, w ramach którego członkowie Grup Lokalnych GFPS wymieniają się doświadczeniami i biorą udział w licznych warsztatach.

Program stypendialny GFPS

O 5-miesięczne stypendium naukowo-kulturalne GFPS ubiegać się mogą studenci i doktoranci wszystkich kierunków. Terminy składania wniosków upływają 31 marca (na semestr zimowy) i 31 października (na semestr letni) każdego roku. Podstawowymi kryteriami wyboru są dobre wyniki w nauce, zaangażowanie społeczne oraz ciekawy projekt naukowy.

Na początku semestru przygotowujemy dla stypendystów seminaria Dni miast, organizowane dla niemieckich i białoruskich stypendystów w Polsce oraz dla polskich, czeskich i białoruskich stypendystów w Niemczech. Pod koniec 5-miesięcznego pobytu za granicą wszyscy stypendyści GFPS spotykają się z kolei na wspólnym czteronarodowym seminarium FORUM, w ramach którego referują efekty swojej pracy nad projektem naukowym i dzielą się doświadczeniami z zakończonego semestru.

W jego trakcie stypendyści mogą liczyć na pomoc Grup Lokalnych działających się w poszczególnych ośrodkach akademickich. Tworzą je członkowie i sympatycy GFPS, którzy pomagają stypendystom w aklimatyzacji, wypełnianiu formalności oraz nawiązywaniu nowych kontaktów. Grupy Lokalne i stypendyści mają dzięki temu niezwykłą możliwość codziennego obcowania z językiem, mentalnością i kulturą rówieśników z sąsiedniego kraju. Od wielu lat program stypendialny GFPS jest wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Tandemowy kurs językowy

GFPS-ową tradycją jest organizowany co roku wakacyjny kurs językowy TANDEM. Młodzi Polacy i Niemcy uczą się języka podczas tradycyjnych zajęć z lektorami oraz poprzez rozmowy w parach, czyli w tandemie. Okazją do dalszego poszerzenia znajomości języka oraz kultury sąsiada jest wspólnie spędzany czas wolny oraz udział w przygotowanym programie rozrywkowo-kulturalnym (wycieczki, warsztaty, wieczory tematyczne). Kurs trwa miesiąc: dwa tygodnie w Polsce i dwa w Niemczech. Termin składania wniosków na te kursy upływa 30 kwietnia każdego roku. Wieloletnim partnerem wspierającym kursy TANDEM jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

TRIDEM i Tri-GO!

Oprócz projektów stricte polsko-niemieckich organizujemy również seminaria trójstronne. Jednym z nich jest 10-dniowy TRIDEM, w ramach którego spotykają się zaangażowani społecznie uczestnicy z Polski, Niemiec i Białorusi. Ten projekt, odbywający się naprzemiennie w Polsce i Niemczech, służy wykorzystaniu polsko-niemieckiego doświadczenia w rozwoju białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Szkolenie Tri-GO! umożliwia z kolei ciągłe podnoszenie jakości pracy członków Grup Lokalnych GFPS i wymiany zdobywanych doświadczeń. Jest to również kolejna szansa na spotkanie członków organizacji GFPS z Polski, Niemiec i Czech.

Więcej informacji o działalności GFPS można znaleźć na stronie.