Giochiamo tutti insieme. Pomysły na urozmaicenie lekcji języka włoskiego z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym

Numer JOwS: 
str. 120

Artykuł przedstawia gry i zabawy, które pozwalają urozmaicić zajęcia z języka włoskiego, prowadzone z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Gry, których celem jest powtórzenie słownictwa, są uniwersalne i można je wykorzystywać także do omawiania innej tematyki.

Zabawa 4.: Bingo da mangiare

Cel dydaktyczny

Powtórzenie słownictwa związanego z jedzeniem.

Materiały

Kartony, nożyczki, klej, zdjęcia lub rysunki poszczególnych produktów do jedzenia, ewentualnie kredki i mazaki.

Uwagi

Gra w bingo jest bardzo znana i uniwersalna, łatwo można ją dostosować do potrzeb dzieci. Na przykład, jeśli uczniowie już czytają, na kartach do gry można umieścić słowa, a nie obrazki. Zabawa wymaga jednak pewnego skupienia i lepiej ją przeprowadzić w małej grupie (3-4 osoby).

Opis

Nauczyciel przygotowuje dla każdego dziecka kartę do gry, na której powinna znaleźć się tabela z czterema wierszami i czterema kolumnami. W każdej powstałej w ten sposób rubryce należy przykleić zdjęcie lub ilustrację pewnego produktu do jedzenia. Każda karta powinna zawierać inną kombinację tych samych produktów. Jeśli czas na to pozwala, dzieci mogą również same wykonać swoje karty, rysując produkty, a nie przyklejając zdjęcia: nauczyciel musi jednak wtedy pilnować, aby na każdej karcie znalazły się te same produkty, tylko inaczej rozłożone w poszczególnych miejscach tabeli. Następnie rozpoczyna się gra. Uczestnicy po kolei wypowiadają nazwę jednego produktu, który mają na swojej karcie, na przykład il pane, na co wszyscy uczestnicy, którzy mają na swojej karcie chleb, mogą go skreślić. Jeśli ktoś skreśli wszystkie produkty w jednej kolumnie lub wierszu, mówi głośno: bingo!. Wygrywa ten, kto pierwszy skreśli wszystkie produkty w swojej tabeli.

Zabawa 5.: Come si chiama questo animale?

Cel dydaktyczny

Powtórzenie nazw zwierząt.

Materiały

Prezentacja multimedialna ze zdjęciami różnych zwierząt (na każdym slajdzie jedna fotografia), projektor i tablica do wyświetlenia prezentacji, piosenka dotycząca zwierząt (na przykład Nella vecchia fattoria).

Uwagi

Zabawa jest prosta i wesoła, dlatego można ją przeprowadzić nawet wtedy, gdy dzieci są zmęczone.

Opis

Dzieci stoją tyłem do tablicy, na której wyświetlana jest prezentacja. Nauczyciel włącza piosenkę, którą uczniowie już dobrze znają, i powinni ją śpiewać. Niespodziewanie nauczyciel zatrzymuje muzykę, dzieci muszą szybko odwrócić się i głośno nazwać zwierzę, którego zdjęcie pojawiło się na tablicy. Następnie ponownie odwracają się tyłem do tablicy, nauczyciel znów włącza piosenkę, dzieci śpiewają i zabawa toczy się dalej.

Zabawa 6.: Giochiamo in un grande tabellone

Cel dydaktyczny

Powtórzenie słownictwa z różnych działów.

Materiały

Kartki papieru w różnych kolorach, kostka do gry.

Uwagi

Gra jest dość długa, lepiej więc przeprowadzić ją już na początku zajęć. Najlepiej gra się w małej grupie (4-5 osób).

Opis

Nauczyciel rozkłada na podłodze kartki papieru w jednym ciągu, najlepiej tak, by ciąg kartek prowadził przez całą salę – każdy arkusz to jedno pole. Zaznacza także start i metę. Kolory kartek oznaczają konkretną kategorię, na przykład żółty oznacza zwierzęta, czerwony – warzywa, niebieski – owoce, i tak dalej. Każde dziecko po kolei rzuca kostką i przesuwa się o określoną liczbę pól: tak jakby samo było pionkiem na planszy. Gdy zatrzyma się na kartce w określonym kolorze, musi podać jedno słowo z danej kategorii, np. jeśli zatrzyma się na żółtym arkuszu, może powiedzieć il cavallo albo il gatto. Jeśli nie potrafi udzielić poprawnej odpowiedzi, musi wrócić na pole, na którym znajdowało się w poprzednim ruchu. Wygrywa dziecko, które pierwsze dojdzie do mety.

Nauczyciel może także rozbudować grę, dodając polecenia, na przykład kiedy dziecko trafi na żółte pole, musi udawać zwierzę, a pozostałe dzieci muszą zgadnąć, o jakie zwierzę chodzi. Dziecko może także odpowiedzieć na pytanie w rodzaju Come fa il gatto? Dobór poleceń zależy od zakresu opracowanego materiału.

Zaproponowane gry pomagają uczynić z lekcji języka włoskiego dla dzieci przyjemną zabawę, a jednocześnie pozwalają na wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa. Jednocześnie są na tyle uniwersalne, że można wykorzystywać je wielokrotnie, zmieniając jedynie ich tematykę.

Bibliografia

MEN (2005-2006) Raport Krajowy Ministerstwa Edukacji i Nauki Edukacja językowa w Polsce [online] [13.01.2014].