Graj w języki

Numer JOwS: 
str. 51

Zajęcia języka obcego na świeżym powietrzu mają najczęściej nieformalny charakter. Można ten czas wykorzystać twórczo poprzez zorganizowanie gier zespołowych, angażujących wszystkich uczniów.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Lekcja może być wówczas znakomitym połączeniem nauki języka i kultury a także doskonaleniem pracy grupowej. Prezentujemy poniżej najpopularniejsze zabawy, w które grają Europejczycy. Każda z nich przedstawiona jest w języku polskim oraz języku danego kraju pochodzenia. Życzymy wielu sportowych wrażeń!

ANGIELSKI

Krykiet

Sport, a szczególnie piłka nożna i krykiet, odgrywa ważną rolę w życiu mieszkańców Wielkiej Brytanii. Najbardziej popularne sporty na świecie, w tym piłka nożna i krykiet, powstały w Anglii.

Krykiet jest najbardziej popularnym sportem letnim uprawianym w Zjednoczonym Królestwie. Rozgrywki odbywają się na różnych poziomach, od turniejów w małych wioskach do meczy rozgrywanych przez drużynę narodową Anglii. Szczególne znaczenie mają rozgrywki krykieta na poziomie międzynarodowym. Każdego lata drużyna angielska rozgrywa mecze testowe, jednodniowe mecze międzynarodowe i mecze w formule Twenty20, a każdej zimy wyjeżdża na tourne.

Pierwszy udokumentowany mecz krykieta miał miejsce w Coxheath, Kent w 1646 r. Przed wynalezieniem piłki do krykieta gracze rzucali kamieniami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami. Na szczęście to uległo zmianie. Obecnie współczesny krykiet jest towarzyską grą zespołową, a piłka wykonana jest z korka obłożonego skórą z widocznymi na wierzchu szwami.

Mecz krykieta może trwać od jednego popołudnia do kilku dni. Podstawowe zasady gry podobne są do tych obowiązujących w grze w baseball; zespoły odbijają piłkę w kolejnych rundach w celu zdobycia punktów, podczas gdy drużyna przeciwna łapie piłkę i stara się przerwać rundę (innings) drużyny odbijającej.

Zasady gry w krykieta zostały opracowane w XVIII w. przez Marylebone Cricket Club (MCC), z siedzibą w północnym Londynie (stadion Lord’s Cricket Ground).

Zasady gry:

W grze w krykieta biorą udział dwie 11-osobowe drużyny. Do gry służy piłka, która jest nieco mniejsza niż piłka do bejsbola i kije krykietowe w kształcie wiosła. Dwóch zawodników wybijających piłkę stoi przed bramkami, dzieli ich dystans ok. 20 metrów. Każda bramka zbudowana jest z trzech drewnianych słupków wbitych w ziemię i dwóch drewnianych poprzeczek. Członek drużyny przeciwnej odpowiedzialny za rzucanie piłki (bowler) rzuca piłkę w kierunku jednego z odbijających (batsmen), który musi uderzyć piłkę w taki sposób by ta nie strąciła poprzeczki z bramki. Jeżeli piłka doleci dostatecznie daleko, dwóch odbijających biegnie od jednej do drugiej bramki, podczas gdy gracze z pola (fielders) z drużyny przeciwnej próbują złapać piłkę. Wynik gry ustalany jest na podstawie liczby zdobytych punktów (runs), które odpowiadają liczbie zmiany miejsc przez odbijających.

***

Sports play an important part of British life, particularly football and cricket. Some of the world's most famous sports began there including cricket and football.

Cricket is the main summer sport in the UK and is played at various levels from village standard up to the England national team. International cricket in particular is very popular. The England team plays home Test matches, one-day internationals and Twenty20 matches every summer and goes on tour every winter.

The first recorded cricket match took place at Coxheath, Kent in the year 1646. Before the cricket ball was invented, players would hurl stones and other lethal objects at each other. Thankfully,  it has all stopped. Nowadays the modern cricket ball is much friendlier. It is made of cork and covered with hand-stitched leather.

A formal game of cricket can last anything from an afternoon to several days. The basic concept of cricket is very similar to that of baseball; teams bat in successive innings and attempt to score runs, while the opposite team fields and attempts to bring an end to the batting team's innings.

The rules of cricket became the responsibility, in the 18th century, of the Marylebone Cricket Club (MCC), based at Lord’s cricket ground in north London.

How to play cricket?

Teams are made up of 11 players each. They play with a ball slightly smaller than a baseball and a bat shaped like a paddle. Two batsmen stand in front of wickets, set about 20 metres apart. Each wicket consists of three wooden rods (stumps) pushed into the ground, with two small pieces of wood (bails) balanced on top. A member of the opposing team (the bowler) bowls (throws) the ball towards one of the batsmen, who must hit the ball so that it does not knock a bail off the wicket. If the ball travels far enough, the two batsmen run back and forth between the wickets while the fielders on the opposing team try to catch the ball. The game is scored according to the number of runs, which is the number of times the batsmen exchange places.

Oprac. na podstawie:
projectbritain.com, www.trymysport.co.uk, england.costasur.com
Beata Płatos, współpraca: Anna Podoracka, John Fells