Graj w języki

Numer JOwS: 
str. 51

Zajęcia języka obcego na świeżym powietrzu mają najczęściej nieformalny charakter. Można ten czas wykorzystać twórczo poprzez zorganizowanie gier zespołowych, angażujących wszystkich uczniów.

NIEMIECKI

Kto się boi czarnego luda?

Niemiecka zabawa Kto się boi czarnego luda? znana jest również w Polsce. Prawdopodobnie jednak nie wszyscy o niej słyszeli, ponieważ w obrębie kraju występują różnice regionalne, które przenoszą się na różne obszary życia codziennego i dotyczyć mogą także zabaw dziecięcych.

Mimo że zabawa sama w sobie nie ma podłoża rasistowskiego, ze względu na poprawność polityczną została zmieniona i znana jest obecnie pod nazwą Kto się boi złego/dzikiego/głupiego luda/białego rekina itp. Zabawa związana jest z bliską mieszkańcom Niemiec postacią czarnego luda, która miała być postrachem dzieci. W różnych regionach Niemiec pod budzącą grozę postacią kryje się mężczyzna w czarnym ubraniu o twarzy pomalowanej na czarno jak u kominiarza czy węglarza, ciemna postać wyłaniająca się z cienia czy też człowiek o ciemnej skórze. Nazwę tę powiązuje się również z czarną śmiercią, czyli dżumą.

Zasady gry:

Reguły gry są bardzo proste. Zaczynamy od zebrania grupy ponad ośmiu osób i znalezienia dość dużej powierzchni do zabawy z wyznaczonymi granicami – mogą to być np. ściany. Zabawę najlepiej zorganizować na wolnym powietrzu. Czarny lud to osoba, która będzie starać się złapać resztę uczestników zabawy. Stoi ona naprzeciwko reszty, oddalona o ok. 10 metrów i woła: Kto boi się czarnego luda? Uczestnicy odpowiadają na to: Nikt!, więc pyta dalej: A jeśli czarny lud po was przyjdzie?, oni odpowiadają: Wtedy uciekniemy! Gdy czarny lud rzuca się w pogoń, jego ofiary uciekają do przeciwległej granicy – przy której stał wcześniej czarny lud – tam są bezpieczne. Kogo dotknie czarny lud, ten dołącza do jego drużyny i pomaga mu łapać resztę uczestników zabawy. Łapanie trwa dopóty, dopóki zostanie tylko jedna wolna osoba, której uda się uniknąć złapania przez czarnego luda. Wygrany najczęściej przejmuje rolę łapiącego w następnej grze.

***

Wer hat Angst vom schwarzen Mann?

Wer hat Angst vom schwarzen Mann? ist ein deutsches Kinderspiel, das auch in Polen bekannt ist. Wahrscheinlich haben aber nicht alle von ihm gehört, denn auch wenn man im selben Land lebt, kommen regionale Unterschiede vor, die verschiedene Bereiche des Alltagslebens beeinflussen können, was auch die Kinderspiele betrifft.

Auch wenn das Spiel an sich keinen rassistischen Hintergrund hat, wurde es wegen politischer Korrektheit umbenannt und ist derzeit unter dem Namen Wer hat Angst vorm bösen/wilden/blöden Mann/weißen Hai usw. gekannt. Das Spiel ist mit einer in ganz Deutschland bekannten Kinderschreckfigur des „Schwarzen Mannes“ verbunden. Die Figur trat im Laufe der Zeit und je nach Region unter verschiedenen Namen auf: mal war es ein schwarz gekleideter Mann mit geschwärztem Gesicht, wie z. B. ein Schornsteinfeger oder Köhler, mal eine dunkle schattenhafte Gestalt oder ein dunkelhäutiger Mann. Der Name wird jedoch auch auf den „Schwarzen Tod“ – also die Pest zurückgeführt.

Die Spielregeln sind ganz einfach. Mann fängt damit an, dass man eine Gruppe von mehr als 8 Personen sammelt und eine ziemlich große Spielfläche mit Spielrandbegrenzung – wie z. B. Wände – findet. Am besten ist das Spiel im Freien zu organisieren. Der schwarze Mann ist die Person, die sich bemüht, den Rest der Spieler zu fangen. Er steht gegenüber den anderen in einer Entfernung von etwa 10 Metern und ruft: Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann? die Mitspieler antworten darauf: Niemand! dann fragt er weiter: Und wenn er (aber) kommt?“ sie antworten: Dann laufen wir (davon)!/Dann reißen wir aus! Wenn der schwarze Mann die Jagd beginnt, fliehen seine „Opfer“ zur entgegen gelegenen Grenze, wo früher der schwarze Mann stand, da sind sie sicher. Wen der schwarze Mann antippt, der wird zum Teil seines Teams und hilft ihm die anderen Mitspieler zu fangen. Das Fangen dauert, bis die letzte Person „frei“ bleibt und dem schwarzen Mann entflieht und damit gewinnt. Der Gewinner übernimmt meistens im nächsten Spiel die Rolle des Fängers.

Oprac. na podstawie:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wer_hat_Angst_vorm_Schwarzen_Mann
http://www.volksliederarchiv.de/volksliedforschung-484.html
Katarzyna Rzepka