Graj w języki

Numer JOwS: 
str. 51

Zajęcia języka obcego na świeżym powietrzu mają najczęściej nieformalny charakter. Można ten czas wykorzystać twórczo poprzez zorganizowanie gier zespołowych, angażujących wszystkich uczniów.

HISZPAŃSKI

Rayuela

La rayuela (gra w klasy) to jedna z najpopularniejszych zabaw podwórkowych na świecie, również w Hiszpanii. Według jednej z wersji została ona wymyślona przez zakonnika hiszpańskiego i miała symbolizować początek życia, samo życie jako takie wraz z wszelkimi jego aspektami, a także śmierć podzieloną na czyściec i piekło, które poprzedzały niebo jako ostateczne przeznaczenie.

Nazwa tej gry różni się w krajach hiszpańskojęzycznych. Nawet w samej Hiszpanii w niektórych regionach oraz w Meksyku określa się ją mianem tejo. W Chile nazywa się luche o huche, w Kolumbii – golosa o carroza, a w Wenezueli – el juego de la vieja.

Jeden ze sposobów gry:

187

Rzuca się kamień w okienko 1 tak, aby nie dotykał brzegów. Na jednej nodze przeskakuje się do okienka 2, a następnie kolejno aż do nieba. W niebie można stanąć na dwóch nogach i odpocząć, aby powrócić znów na jednej nodze do okienka 2 i podnieść kamień z okienka 1. Należy przeskoczyć przez okienko 1, kończąc w ten sposób rundę. W kolejnej rundzie rzuca się kamień do okienka 2 i postępuje się tak jak w poprzedniej, i tak kolejno z każdym okienkiem. W ostatniej rundzie kamień musi się znaleźć w niebie. Jeśli popełni się jakiś błąd, traci się kolejkę na rzecz kolejnego gracza. Wygrywa ten, kto pierwszy wypełni 10 rund bez pomyłki.

***

Rayuela

La rayuela es uno de los juegos más conocidos en todo el mundo. Según una de las versiones que se conocen, la rayuela fue inventada por un monje español, que quería simbolizar en este juego el comienzo de la vida, la vida misma, con sus dificultades y alternativas, y la muerte, en la antesala de la cual aparecen el infierno y el purgatorio, etapas previas del cielo, la meta final. La rayuela se denomina diferente en ciertos países. En España se la llama también tejo. En Chile se la llama luche o huche; en Colombia golosa o carroza; en Venezuela el juego de la vieja; en México tejo.

Una de las formas de jugar a la rayuela:

187

Se tira la piedra dentro de la casilla uno, sin que toque los bordes. Se salta a la casilla dos en un pie, y en esa misma posición se recorre casilla por casilla hasta llegar al cielo. En el cielo se descansa (se apoyan los dos pies) y se hace el recorrido inverso. Al llegar a la casilla 2, siempre en un solo pie, se recoge la piedra de la casilla 1, y se la saltea, finalizando esa ronda. Las rondas siguen igual, pero arrojando la piedra en la casilla 2, y en las demás sucesivamente. En la última ronda la piedra se arroja al cielo. Si se comete alguna falta, el turno pasa al siguiente jugador. Quien primero complete sin faltas las diez rondas gana el juego.

Oprac. na podstawie:
www.educar.org
Ewa Rogalska-Monserrat