Gry i zabawy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

Numer JOwS: 
str. 143

Kreatywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji wczesnoszkolnej (i nie tylko) wcale nie musi wiązać się z zakupem nowych programów. W artykule prezentujemy, w jaki sposób przygotować własne interaktywne ćwiczenia.

4. Sentence arrange

Ostatnia propozycja bożonarodzeniowego ćwiczenia to układanie zdań we właściwej kolejności.

Przygotowanie ćwiczenia należy rozpocząć od wyboru szablonu Sentence Arrange z folderu Activities oraz jego koloru z zakładki Interaktywne i multimedia. W trybie edycji w białe pola należy wpisać wyrazy, wyrażenia, zdania we właściwej kolejności. W zaprezentowanym przykładzie wykorzystany został list do Św. Mikołaja.

295

Następnie należy wybrać przycisk OK i sprawdzić, jak działa ćwiczenie. Wpisane elementy pojawią się w innej kolejności. Uczniowie mają za zadanie poukładać zdania we właściwej kolejności, przeciągając kolorowe paski.

296

W powyższych ćwiczeniach wykorzystane zostały wybrane przykłady szablonów, dostępne w oprogramowaniu SMART Notebook. Warto przetestować pozostałe, równie interesujące propozycje szablonów. W tym miejscu należy podkreślić, że w oprogramowaniu dostępnych jest wiele innych narzędzi, które umożliwiają nauczycielom opracowywanie ćwiczeń dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. Warto również odwiedzić stronę http://exchange.smarttech.com/search.html i zapoznać się z przykładowymi zasobami edukacyjnymi przygotowanymi w programie SMART Notebook.

Multitablica oparta na interaktywnej technologii posiada wiele zalet wspomagających proces nauczania. D. Martin (2009:9-11) do najważniejszych walorów tego środka dydaktycznego zalicza:

 • prezentację treści kształcenia w interesujący, wielozmysłowy sposób;
 • nieograniczone możliwości prezentacyjne;
 • dostosowanie form nauczania do potrzeb edukacyjnych uczniów o odmiennych stylach uczenia się i różnych typach inteligencji;
 • oparcie nauczania na kluczowych elementach skutecznego uczenia się: widzenie, słyszenie, mówienie, działanie;
 • zwiększenie poziomu zapamiętywania oraz rozumienia prezentowanego materiału nauczania;
 • zwiększenie motywacji i zaangażowania uczniów oraz nauczycieli;
 • rozwijanie kreatywności nauczających i nauczanych;
 • zwiększenie dynamiki lekcji;
 • nauczanie przyjazne dla środowiska –zmniejszenie użycia materiałów w formie papierowej;
 • wielokrotne wykorzystywanie materiału lekcyjnego dzięki możliwości zapisu całych lekcji;
 • ograniczenie czasu potrzebnego na przygotowanie lekcji;
 • lepsza współpraca nauczyciela z uczniami, którzy oczekują zastosowania nowoczesnych technologii w szkole.

Powyższa lista korzyści wynikających ze stosowania tablicy interaktywnej, choć jest dość długa, nie wyczerpuje całego jej potencjału. Jednakże do najcenniejszych właściwości tablic elektronicznych należy możliwość kreatywnego wykorzystania specjalistycznego oprogramowania, w które są wyposażone. Każdy nauczyciel może przygotować lekcje, dostosowując je do potrzeb edukacyjnych konkretnej grupy uczniów. Pomimo że zaprojektowanie takich lekcji wymaga wcześniejszego przygotowania materiałów dydaktycznych, jest to inwestycja w przyszłość, gdyż lekcje można zapisać w pamięci komputera i wykorzystać w kolejnych latach pracy dydaktycznej.

Bibliografia

Martin, D.(2009) Activities for Interactive Whiteboard. London: Helbling Languages.