Język angielski w gimnazjum - raport cząstkowy z badania BUNJO

Wydane przez: 
Instytut Badań Edukacyjnych

W latach 2012-2014 Pracownia Języków Obcych Instytutu Badań Edukacyjnych zrealizowała Badanie uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum (BUNJO) – pierwszy projekt badawczy dotyczący uwarunkowań efektywności nauczania języka angielskiego młodzieży gimnazjalnej po wprowadzeniu podstawy programowej w 2009 roku. W badaniu tym wzięli udział uczniowie, ich nauczyciele języka angielskiego oraz dyrektorzy 120 szkół z całej Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. Język angielski w gimnazjum. Raport cząstkowy z pierwszego etapu Badania uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum przedstawiającym informacje z badań kwestionariuszowych i wywiadów przeprowadzonych w 2012 roku. Z publikacji można dowiedzieć się między innymi: jak wygląda nauczanie języków obcych w szkole oczami uczniów; co nauczyciele sądzą o procesie uczenia się języka obcego, a także, w jakim stopniu szkoły zapewniają efektywne kształcenie językowe.

Publikacja została udostępniona na stronie internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych.