Języki od kuchni

Numer JOwS: 
str. 91

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach od dwóch lat realizowany jest projekt EuroCatHos – Kurs językowy online. Jego produktem finalnym będzie w październiku 2013 r. kurs językowy dla pracowników i praktykantów sektora gastronomii i hotelarstwa, a także wszystkich osób, które chciałyby szczegółowo zapoznać się z tą tematyką.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Kurs obejmuje 12 języków europejskich: angielski, fiński, francuski, galicyjski, hiszpański, holenderski, irlandzki, niemiecki, norweski, polski, słoweński oraz włoski. Inicjatywa jest kontynuacją dwuletniego projektu EuroCatering Language Training (Kurs Językowy Europejskiej Gastronomii), dostępnego na stronie www.eurocatering.org w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, galicyjskim(język hiszpańskiej Galicji), słoweńskim, norweskim i holenderskim. Obecny projekt został rozszerzony o usługi hotelarskie i kolejne języki: niemiecki, fiński, irlandzki, polski i włoski.

Głównym koordynatorem projektu jest HALHa – wyższa szkoła w Mons (Belgia). Partnerami projektu są:

 • LINGUAPOLIS – uniwersytet w Antwerpii, Belgia;
 • RWB – szkoła średnia w Bonn, Niemcy;
 • IES „As Fontinas” – szkoła średnia i policealna w Santiago de Compostela, Hiszpania;
 • SALPAUS – szkoła średnia i policealna w Lahti, Finlandia;
 • GMIT – wyższa szkoła w Galway, Irlandia;
 • Ce.S.F.Or. – prywatne centrum kształcenia praktycznego w Rzymie, Włochy;
 • Sognvgs – szkoła średnia i policealna w Oslo, Norwegia;
 • ZSZ nr 1 w Starachowicach, Polska.

W marcu 2012 r. w Zespole Szkól Zawodowych nr 1 w Starachowicach odbyło się spotkanie wszystkich partnerów z udziałem przedstawicieli lokalnych władz i mediów oraz przedstawicielem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Anną Kowalczyk.

Na tym spotkaniu zaprezentowano pracę polskich nauczycieli i uczniów oraz ich współpracę z radiem ESKA: tłumaczenie słownictwa, ćwiczeń językowych i dialogów oraz nagrania związane z dwoma działami: Kuchnia i Restauracja. Wkrótce będą dostępne materiały dotyczące Recepcji i Zakwaterowania.

Uczniowie ZSZ nr 1 w Starachowicach, przyszli pracownicy sektorów usługowych – gastronomia i hotelarstwo – już uczą się języka angielskiego zawodowego, korzystając z tej strony.

Istotą znajomości języka obcego w sektorach usługowych jest słowna komunikacja. Głównym założeniem pomysłodawców i twórców projektu www.eurocatering.org było zbudowanie takiego programu, który daje solidne podstawy językowe i wpływa na zwiększanie umiejętności komunikacyjnych. Ten sam cel stawiają sobie kontynuatorzy, realizujący projekt EuroCatHos: rozszerzyć bazę językową oraz uzupełnić materiał leksykalny i kulturowy.

Kurs językowy jest bezpłatny, zawiera materiały pisemne (słownictwo, ćwiczenia, dialogi) oraz nagrania audio i wideo. Ma ciekawą szatę i prosty układ graficzny. Złożony jest z dwóch płaszczyzn:

 • Klosz: zawiera materiał językowy wraz ze słowniczkiem słów i zwrotów występujących w ćwiczeniach i dialogach;
 • Taca: materiały dodatkowe: filmy, ćwiczenia od internautów, komentarze itp.

Przykład dialogu szefa kuchni i praktykantki w języku angielskim (Klosz – Obróbka warzyw):

Q: Are there any potatoes left?

297

 • Szef pyta, czy są ziemniaki.
 • Szef chce, abym obrał ziemniaki.
 • Szef chce podać marchew z ziemniakami.
 • Szef prosi, abym przyniósł ziemniaki.

Zaznaczenie właściwej odpowiedzi prowadzi do ciągu dalszego:

A: There is still a bag of 15 kg

298

 • Gdzie jest marchew?
 • Mogę użyć tego noża, aby ją obrać.
 • Przyniosę panu kilogram.
 • W worku jest jeszcze 15 kg

Właściwa odpowiedź to możliwość kontynuacji – wysłuchania nagrań w języku obcym. Po dialogu wstępnym można przećwiczyć słownictwo i zwroty, np. ćwiczenie Obróbka warzyw:

Wash, peel and cut the carrots in julienne.

299

Kurs językowy online jest świetnym interaktywnym narzędziem do nauki języków obcych, dostępnym nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Dotychczas skorzystało z niego tysiące internautów oraz szkoły i uczelnie przygotowujące specjalistów dla sektorów gastronomii i hotelarstwa. Mogą z niego korzystać obecni i przyszli pracownicy tych sektorów, dla których język obcy stanowi barierę w podjęciu pracy za granicą oraz ci, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w wyuczonym zawodzie.

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci. Kurs www.eurocatering.org uzyskał szereg nagród, a ostatnią z nich była nagroda European Language Label of the Labels, wręczona na Cyprze 27 września 2012 r.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach w pracę nad projektem zaangażowane są cztery nauczycielki:

 • Maria Bartos – nauczycielka informatyki;
 • Joanna Kiełek – nauczycielka języka angielskiego;
 • Anna Kwiatkowska – nauczycielka przedmiotów zawodowych;
 • Lidia Ludwig – nauczycielka języka angielskiego i koordynatorka projektu.

Nauczycielki te uczestniczą w spotkaniach roboczych, spotkaniach informacyjnych o projekcie, opracowują materiały informacyjne (gazetka szkolna, strona internetowa szkoły, artykuły w prasie, prezentacje multimedialne) oraz przygotowują materiały do projektu: tłumaczenie na język polski dotychczasowych ćwiczeń i opracowanie nowych.

Na stronie internetowej można obejrzeć zdjęcia z tych spotkań. Natomiast na stronach Twitter lub Facebook można śledzić bieżące wydarzenia w pracy nad projektem.