Jak i dlaczego uczyć realioznawstwa na lekcjach języka niemieckiego

Numer JOwS: 
str. 118

Uczenie się języka niemieckiego, czy też innego języka obcego, jest formą spotkania z inną kulturą. W procesie uczenia się nowego języka obcego opieramy się zawsze na naszej dotychczasowej wiedzy językowej i kulturowej. Wywiera ona olbrzymi wpływ na nasze rozumienie tego, co nowe. Często nie można sobie nawet wyobrazić nic innego, niż to, co istnieje w znanej nam od dziecka kulturze.

Materiały praktyczne

1. Arbeit mit der Landkarte im Deutschunterricht (praca z mapą)

Hasło „praca z mapą” z reguły źle się kojarzy uczniom. Gimnazjaliści przyznali, że pobyt przy mapie wiąże się ze stresem, lękiem przed ośmieszeniem w oczach innych kolegów. Niektórzy uznali, że szukanie czegoś na mapie jest po prostu nudne. Te negatywne opinie uczniów zmobilizowały mnie do przygotowania dla nich atrakcyjnych materiałów z wykorzystaniem map.

Opisane quizy opracowałam na podstawie map fizycznych i politycznych Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Po wprowadzeniu słownictwa potrzebnego do zabawy w quizy uczniowie tworzą czteroosobowe grupy. Ważne jest, aby uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce byli w jednej grupie z uczniami z niższymi ocenami. Każda grupa otrzymuje potrzebny do wykonania zadania zestaw map. Jeśli w szkole jest pracownia komputerowa – atrakcyjniejsze od kserokopii map jest korzystanie z map internetowych. Do map dołączam quiz. Po zapoznaniu uczniów z materiałami określam czas pracy. Po upływie tego czasu każda grupa czyta po kolei swoje odpowiedzi.

Sprawdzanie: dopiero po podaniu rozwiązania pierwszego zadania przez wszystkie grupy podaję odpowiedź prawidłową i notuję punkty grup, które je zdobyły (np. 1 pkt za każde poprawnie rozwiązane zadanie). Po omówieniu całego quizu nagradzam uczniów z grupy, która zdobyła najwięcej punktów – plusami lub oceną.

Opisane quizy i zadania mogą być punktem wyjścia do poszukiwania przez uczniów dalszych informacji na temat krajów niemieckojęzycznych i podzielenia się tą wiedzą na forum klasy.

Materiały te mogą zostać wykorzystane w gimnazjum i w szkole średniej.

Die Bundesrepublik Deutschland

Quiz składa się z 20 pytań. Do każdego pytania podane są 3 odpowiedzi, tylko jedna jest prawidłowa. Czas pracy: 30 minut.

Deutschland-Quiz: Geografie

Zaznacz poprawną odpowiedź

1. Wie viele Länder grenzen an Deutschland?

 • 9
 • 7
 • 5

Welche?    

2. Wie heißt die Hauptstadt von Deutschland?

 • Bonn
 • Berlin
 • Bremen

3. Aus wie vielen Bundesländern besteht Deutschland?

 • 15
 • 16
 • 9

(Welche sind das? Wie heißen ihre Hauptstädte?  fakultativ)

4. Was ist der Harz?

 • ein Berg
 • ein Fluss
 • ein Mittelgebirge

5. Wo liegt die Stadt Kiel?

 • an der Nordsee
 • an der Ostsee
 • in den Alpen

6. Welcher Fluss fließt durch Hamburg?

 • die Weser
 • die Elbe
 • der Rhein

7. In welchem Bundesland liegt der Schwarzwald?

 • in Baden – Württemberg
 • in Schleswig – Holstein
 • in Rheinland – Pfalz

8. Was ist das Ruhrgebiet?

 • eine Landschaft im Süden
 • ein großer Wald
 • ein Industriegebiet

9. Wie heißt der Fluss, der durch das Ruhrgebiet fließt?

 • der Neckar
 • die Ruhr
 • die Elbe

10. Wie heißt der größte See in Deutschland?

 • der Bodensee
 • der Müritz
 • der Chiemsee

11. Wo ist der größte Hafen in Deutschland?

 • in München
 • in Bremen
 • in Hamburg

12. Welcher Fluss fließt durch Berlin?

 • die Spree
 • die Weser
 • die Elbe

13. Wie heißt der höchste Berg in Deutschland?

 • die Zugspitze
 • der Brocken
 • der Schneeberg

14. Durch welche Bundesländer fließt die Donau?

 • Baden-Württemberg und Bayern
 • Hessen und Thüringen
 • Schleswig-Holstein und Niedersachsen

15. Wie heißt die größte deutsche Insel?

 • Sylt
 • Rügen
 • Helgoland

16. Welches Bundesland hat die meisten Einwohner?

 • Nordrhein-Westfalen
 • Sachsen
 • Mecklenburg-Vorpommern

17. Wie heißt der längste Fluss Deutschlands?

 • die Elbe
 • der Rhein
 • die Donau

18. Was sind der Thüringer Wald und Bayerischer Wald?

 • ein großer Wald
 • ein Industriegebiet
 • ein Mittelgebirge

19. Wie heißt der Fluss, der durch Köln fließt?

 • die Donau
 • der Rhein
 • die Ruhr

20. Welches Bundesland hat die kleinste Einwohnerzahl?

 • Saarland
 • Sachsen
 • Mecklenburg-Vorpommern