Jak i dlaczego uczyć realioznawstwa na lekcjach języka niemieckiego

Numer JOwS: 
str. 118

Uczenie się języka niemieckiego, czy też innego języka obcego, jest formą spotkania z inną kulturą. W procesie uczenia się nowego języka obcego opieramy się zawsze na naszej dotychczasowej wiedzy językowej i kulturowej. Wywiera ona olbrzymi wpływ na nasze rozumienie tego, co nowe. Często nie można sobie nawet wyobrazić nic innego, niż to, co istnieje w znanej nam od dziecka kulturze.

Die Schweizerische Eidgenossenschaft

Quiz składa się z 20 stwierdzeń. Zadaniem uczniów jest sprawdzenie, czy te stwierdzenia są prawdziwe, czy błędne. Czas pracy: 25 minut

Die Schweiz-Quiz: Geografie

Zaznacz poprawną odpowiedź. W przypadku odpowiedzi nein uzasadnij, dlaczego ją wybrałeś.

1. Die Schweiz liegt mitten in Europa.

a. ja  b. nein

2. Die Schweiz grenzt an 6 Länder.

a. ja  b. nein

3. Die Hauptstadt der Schweiz ist Bern.

a. ja  b. nein

4. Die Grenzländer der Schweiz sind: Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Italien und Frankreich.

a. ja  b. nein

5. Die Flagge der Schweiz ist ein rotes Kreuz auf weißem Feld.

a. ja  b. nein

6. In der Schweiz spricht man 3 Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch.

a. ja  b. nein

7. Die Schweiz besteht aus 26 Kantonen.

a. ja  b. nein

8. Der flächengrößte Kanton der Schweiz ist Tessin.

a. ja  b. nein

9. Der höchste Gipfel der Schweiz ist die Dufour-Spitze (4634m).

a. ja  b. nein

10. Die größten Seen der Schweiz sind der Genfer See (Lac Leman), der Neuenburger See (Lac de Neuchatel) und der Vierwaldstätter See.

a. ja  b. nein

11. Der Zürichsee liegt in Kantonen: Zürich, St. Gallen und Zug.

a. ja  b. nein

12. In der Stadt Basel spricht man Französisch.

a. ja  b. nein

13. Der Fluss der Inn fließt durch den Kanton: Wallis.

a. ja  b. nein

14. In Genf spricht man Deutsch.

a. ja  b. nein

15. Italienisch spricht man an der italienischen Grenze.

a. ja  b. nein

16. Durch Basel fließt der Rhein.

a. ja  b. nein

17. An das Land Liechtenstein grenzen die Kantone: Graubünden und Thurgau.

a. ja  b. nein

18. Bern liegt an der Aare.

a. ja  b. nein

19. Der bekannteste Gipfel der Schweiz heißt Matterhorn und liegt am Fuße der Stadt Zermatt.

a. ja  b. nein

Die Republik Österreich

Uczniowie pracują w 6 grupach. Każda grupa otrzymuje jedno z poniższych zdań z lukami. Zadaniem każdej grupy jest znalezienie na mapie rozwiązania i zapamiętanie go. Uczniom nie wolno robić notatek. Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (10 minut), zakrywam mapę Austrii i podaję każdej grupie tzw. weiße Karte – mapę, na której brakuje nazw geograficznych. Uczniowie chodzą po klasie i opowiadają innym swój fragment, pokazując znalezione informacje na białej mapie. Starają się też zapamiętać treść usłyszanych informacji. Kiedy wszyscy uczniowie wymienią się już informacjami, siadają na miejsca, gdzie uzupełniają na swoich białych mapach zapamiętane informacje. Następnie porównują stworzoną przez siebie mapę z oryginalną, odkrytą już mapą Austrii i uzupełniają 6 zdań z lukami. Podsumowując, każda grupa odczytuje po jednym zdaniu, jednak musi to być inne zdanie niż otrzymane na początku zajęć.

Oto zdania z lukami:

Die Nachbarländer Österreichs sind:

Die Hauptstadt und die größten Städte Österreichs sind:

Die Bundesländer Österreichs heißen:

Die längsten Flüsse Österreichs sind:

Die größten Seen Österreichs sind:         

die wichtigsten Bergketten Österreichs sind:

Dla uczniów szkoły podstawowej przygotowałam szkice z konturami Niemiec, Austrii i Szwajcarii oraz zdjęcia flag tych krajów w dużym powiększeniu. Najpierw uczniowie kilka razy nazywają kraj, którego kontury widzą: Deutschland, Österreich, die Schweiz, utrwalając wymowę. Następnie przyporządkowują znaki z tablic rejestracyjnych: D, A, CH, do odpowiedniego konturu. Trzecim zadaniem jest przyporządkowanie flag i stolic: Berlin, Wien, Bern. Kolejne zadanie uczniowie wykonują, pracując w trzech grupach. Każda grupa otrzymuje puzzle, z których układa kontury jednego z krajów niemieckojęzycznych, i sama przyporządkowuje do niego stolicę, znak z tablicy rejestracyjnej oraz flagę (dla uczniów gimnazjum i szkoły średniej można utrudnić zadanie poprzez zmieszanie puzzli wszystkich trzech krajów razem). Uczniowie naklejają gotowy szkic z puzzli na kolorowym brystolu i zawieszają go na tablicy wystawowej. Grupa, która wykona zadanie najszybciej i zarazem poprawnie, otrzymuje nagrodę.

Kiedy szkice Niemiec, Austrii i Szwajcarii są gotowe, każdy uczeń siada na miejsce i tworzy listę ze skojarzeniami o tych trzech krajach. Po ośmiu minutach na zastanowienie i zanotowanie uczeń podchodzi do wywieszonych szkiców i zapisuje lub rysuje swoje skojarzenia w ich pustych środkach. Zapisane i narysowane informacje stanowią punkt wyjścia do dalszej dyskusji i rozwijania wiedzy uczniów na temat krajów niemieckojęzycznych.