Jasne, że klar? Ogólnopolski projekt Deutsch-Wagen-Tour

Numer JOwS: 
str. 118

Język niemiecki niestety nie zawsze cieszy się popularnością wśród uczniów, często wypierany przez znacznie bardziej rozpowszechniony język angielski. Nauczyciele niejednokrotnie zadają sobie pytanie, jak uatrakcyjnić zajęcia, by zmotywować młodzież do nauki drugiego języka obcego. Zadanie to nie należy do łatwych, ale nie należy też do niemożliwych.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Tak właśnie o projekcie Deutsch-Wagen-Tour mówił jeden z jego uczestników zaraz po wizycie lektora w szkole. Tego typu wypowiedzi uczniów jest znacznie więcej i wszystkie mają podobne przesłanie: niemiecki jest fajny! Czyżby więc udało się go odczarować?

Czym jest Deutsch-Wagen-Tour?

Projekt narodził się w 2009 r. z inicjatywy Goethe-Institut w odpowiedzi na wciąż spadającą liczbę uczących się języka niemieckiego. Poprzedzona wielomiesięcznymi przygotowaniami inauguracja pierwszego, trzyletniego cyklu projektu odbyła się 24 kwietnia na płycie głównej przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Uroczystość otworzyli ówczesna minister edukacji narodowej Katarzyna Hall wspólnie z ambasadorem Niemiec w Polsce Michaelem H. Gerdstem. Ich obecność nie była przypadkowa – projekt Deutsch-Wagen-Tour sponsorowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec oraz od początku swojej działalności został objęty patronatem honorowym MEN. Do głównych jego partnerów należą Goethe-Institut, DAAD oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.

W kulminacyjnym momencie imprezy spod Pałacu Kultury wyruszyło w trasę pięć samochodów oznakowanych logo Deutsch-Wagen-Tour, rozpoczynając promocję języka niemieckiego w Polsce. To właśnie te kolorowe pojazdy stanowią o wyjątkowości całego projektu. Stałymi punktami postojowymi samochodów są: Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin i Olsztyn, ale niemal przez cały czas można zobaczyć je w drodze, w wielu miastach i miasteczkach w całej Polsce. Każdy z nich został wyposażony w najróżniejsze pomoce naukowe, materiały i sprzęt audiowizualny. Dzięki tym samochodom lektorzy – na chwilę obecną jest ich dziewięciu – podróżują po całej Polsce i docierają do najdalszych zakątków naszego kraju. Ich zadaniem jest zmieniać stereotypowy wizerunek języka niemieckiego jako języka trudnego, niezbyt atrakcyjnego i mało przydatnego.

Moderatorzy są do tego zadania świetnie przygotowani, przede wszystkim ze względu na wykształcenie, jako że są to germaniści niekiedy z wieloletnim doświadczeniem lub stypendyści rekrutowani z ramienia DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej). By jednak móc zaoferować szereg nowatorskich rozwiązań i wykorzystać to doskonałe narzędzie, jakim jest wyposażenie Deutsch-Wagena, lektorzy uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin. Lektorzy poza świetnym przygotowaniem merytorycznym, są niezwykle otwarci, kreatywni, charakteryzuje ich profesjonalizm i pasja do wykonywanej pracy.

Animatorzy Deutsch-Wagen-Tour odwiedzają przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea oraz uczelnie wyższe, ale także centra edukacyjne oraz biblioteki. Spotykają się z uczniami, studentami, nauczycielami, rodzicami, dyrektorami szkół. Biorą udział w różnorodnych przedsięwzięciach, takich jak dni (i noce) języków obcych, dni języka niemieckiego, dni otwarte i pikniki naukowe. Wszystko w jednym celu – by przedstawić kulturę niemiecką jako interesującą i pasjonującą. Warto podkreślić, że wizyta lektora Deutsch-Wagen-Tour nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Pierwszy cykl działalności Deutsch-Wagen-Tour zgodnie z planem zakończył się w grudniu 2011 r. I choć trudno jest podsumować trzy lata działalności w kilku zdaniach, to statystyka za ten czas realizacji projektu mówi sama za siebie. W 1634 wizytach Deutsch-Wagen-Tour udział wzięło ponad 100 000 uczestników, w tym:

  • 3 000 przedszkolaków;
  • 23 000 uczniów szkół podstawowych;
  • 25 000 gimnazjalistów;
  • 14 500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
  • 4000 studentów;
  • 620 rodziców;
  • ponad 35 000 uczestników imprez masowych (kwiecień 2009 r. – październik 2011 r.).

Pierwszy cykl działalności zaowocował również certyfikatem European Language Label. Działania Goethe-Institut w Polsce w ramach projektu Deutsch-Wagen-Tour zostały uznane za oryginalne i nowatorskie w dziedzinie nauczania języków obcych, posiadające przy tym wymiar europejski. Ponadto projekt przedstawiono jako przykład dobrej praktyki godnej naśladowania. I faktycznie – Deutsch-Wagen-Tour prowadzony przez Goethe-Institut znalazł swoich naśladowców w wielu innych krajach, jak choćby we Włoszech, Holandii, Grecji, czy Belgii, które chętnie czerpią z naszych doświadczeń w kwestii promocji języka niemieckiego.

Poprzeczka została postawiona bardzo wysoko, dlatego też projekt wciąż się rozwija i poszerza zakres swoich działań. Prezentowane przez moderatorów animacje językowe są nowatorskie, wciąż aktualizowane i urozmaicane, tak by zajęcia z Deutsch-Wagen-Tour gwarantowały świeże i niekonwencjonalne spojrzenie na naukę języka niemieckiego. Wobec tak ogromnego sukcesu decyzja Goethe-Institut o kontynuacji projektu Deutsch-Wagen-Tour i rozpoczęciu drugiego trzyletniego cyklu była niejako naturalna. W lutym 2012 r. odbyła się uroczysta inauguracja kolejnego cyklu projektu.