Jasne, że klar? Ogólnopolski projekt Deutsch-Wagen-Tour

Numer JOwS: 
str. 118

Język niemiecki niestety nie zawsze cieszy się popularnością wśród uczniów, często wypierany przez znacznie bardziej rozpowszechniony język angielski. Nauczyciele niejednokrotnie zadają sobie pytanie, jak uatrakcyjnić zajęcia, by zmotywować młodzież do nauki drugiego języka obcego. Zadanie to nie należy do łatwych, ale nie należy też do niemożliwych.

Jak wyglądają tego typu zajęcia?

Choć każdy z lektorów ma swój własny styl prowadzenia zajęć, to wszystkie spotkania z Deutsch-Wagen-Tour mają wspólny mianownik: zawsze jest kolorowo, nigdy nie brakuje ruchu, śmiechu i nawet najmniej aktywni uczniowie wykazują się dużym zaangażowaniem. Niewątpliwie jednym z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych elementów jest barwna chusta animacyjna, która przy odrobinie wyobraźni może zmienić się np. we wzburzone morze lub sałatkę owocową. Innymi ważnymi narzędziami wykorzystywanymi przez moderatorów jest seria sześciu plakatów tematycznych Znam 100 niemieckich słów oraz pakiet Hans Hase.

W swoich animacjach językowych moderatorzy projektu wykorzystują również muzykę, taniec, kolorowe piłki, balony, puzzle magnetyczne. Podczas zajęć często wprowadzany jest element rywalizacji, do czego zachętą są drobne gadżety z logo Deutsch-Wagen-Tour.

Od niedawna najmłodszym uczestnikom (ale nie tylko im) moderatorzy projektu opowiadają baśnie braci Grimm przy pomocy japońskiej techniki Kamishibai, która przez samych lektorów często nazywana jest żartobliwie telewizją bez kabla.

Jako że wizytom niejednokrotnie towarzyszą lokalne media, coraz częściej można za sprawą telewizji lub radia zobaczyć lub choćby usłyszeć fragmenty tego typu zajęć. Wybrane z nich można znaleźć na stronie internetowej projektu. Są to nieraz tylko migawki i krótkie wywiady, dają one jednak pewien obraz zajęć tym osobom, które jeszcze nie miały styczności z Deutsch-Wagenem w akcji.

Uczestnicy zajęć najczęściej wspominają je jako bardzo inne od tego, co zazwyczaj dzieje się podczas lekcji języka niemieckiego. Niejednokrotnie też proszą o więcej, bo Deutsch-Wagen to przygoda, emocje i pozytywne skojarzenia z językiem niemieckim.

Dzisiaj byliśmy świadkami bardzo interesujących zajęć dydaktycznych z okazji Dnia Niemieckiego. Połączenie zabawy i nauki wypadło wprost cudownie. Język niemiecki jest mało lubiany przez młodzież w naszej szkole, ale jestem pewien, że gdyby lekcje były przeprowadzane w taki sposób jak dzisiaj, nastawienie uległoby zmianie. Adam, 2b TL  ZSEO, Gniezno

Część z zaprezentowanych gier i zabaw została zebrana i opracowana w publikacji projektu zatytułowanej Spielideen für den Deutschunterricht, którą każdy nauczyciel otrzymuje po zakończonej wizycie jako zbiór gotowych materiałów do wykorzystania w czasie lekcji. Mają one jednak przede wszystkim stanowić źródło inspiracji dla pedagogów i punkt wyjścia do tworzenia własnych animacji oraz zabaw językowych.

Co więcej, od niedawna Deutsch-Wagen zachęca do udziału w ogólnodostępnych konkursach. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej projektu oraz na profilu na Facebooku.

Uczestnicy spotkań otrzymują nie tylko upominki z logo Deutsch-Wagen-Tour, ale również broszurki informacyjne, specjalnie przygotowane pod kątem poszczególnych grup wiekowych, gdzie oprócz ciekawych gier i quizów można znaleźć ważne informacje i wskazówki dotyczące nauki języka niemieckiego.

Deutsch-Wagen-Tour nie zapewnia więc jedynie chwilowego i jednorazowego oderwania się od szkolnych ławek, podręczników i zeszytów. Zadaniem projektu jest zmiana postrzegania języka niemieckiego w dotychczasowy, stereotypowy sposób – jako języka trudnego, którego znajomość nie ma przełożenia na życie codzienne. W tym celu projekt cały czas ulega zmianom, poszerza zakres swoich działań, oferując coraz to nowe możliwości.

Czy niemiecki może być fajny? Jasne, że klar!

PRZYDATNE LINKI