Je pense que les Français boivent seulement du vin rouge

Numer JOwS: 
str. 127

Stereotypy są nieodzowną częścią postrzegania świata przez każdego człowieka. Z jednej strony ułatwiają wewnętrzną kategoryzację zjawisk i pojęć, z drugiej zaś, poprzez swoje upraszczanie i przeinaczanie rzeczywistości, mogą doprowadzić do przyjmowania pozycji z gruntu nieprzychylnej wobec świata. Jest to szczególnie widoczne w postrzeganiu konkretnych narodów, a co za tym idzie, niezwykle ważne dla nauczania języka obcego. Nauczyciele powinni starać się nauczyć swoich uczniów, że nie należy kierować się stereotypami na temat danego kraju.

Pobierz artykuł w pliku PDF

 • Temat: Je pense que les Français boivent seulement du vin rouge
 • Typ szkoły: szkoła ponadgimnazjalna
 • Poziom: B1/B2
 • Grupa: ok. 15 osób
 • Czas zajęć: 45 min

Zmiana postrzegania świata może odbywać się w sposób ciekawy i dowcipny, niemniej jednak należy pamiętać, jak cienka jest granica pomiędzy zabawą a postawą prześmiewczą.

Poniższy scenariusz jest propozycją wykorzystania materiału filmowego dotyczącego stereotypów na temat Francji i Francuzów. Animacja została zrealizowana przez rodowitego Francuza i w sposób groteskowy ukazuje postrzeganie kraju Napoleona przez inne narody. Materiał warto wykorzystać do szerszej dyskusji o krzywdzących i niesprawiedliwych sądach, które mogą się pojawić w związku z zakorzenieniem opinii zawartych w filmie.

Cele zajęć

Cele komunikacyjne:

 • uczeń wyraża swoją opinię na dany temat;
 • uczeń uzasadnia swoją opinię;
 • uczeń nawiązuje rozmowę na dany temat.

Cele gramatyczne/leksykalne:

 • uczeń używa konstrukcji wyrażających opinię: je pense que, j’affirme que, il est vrai que, il me semble, je ne suis pas d’accord, tu as raison que itp.

Cele socjokulturowe:

 • uczeń zastanawia się nad stereotypami w postrzeganiu Francji przez obcokrajowców.

Przebieg zajęć

1. Rozpoczęcie zajęć (3 min)

 • powitanie i sprawdzenie listy obecności.

2. Nawiązanie kontaktu z grupą (4 min)

 • pytania dotyczące samopoczucia, pogody, ostatnich wydarzeń z życia klasy i szkoły.

3. Zwrócenie uwagi na temat lekcji (6 min)

 • nauczyciel pisze na tablicy LA FRANCE i prosi uczniów o podanie dowolnych skojarzeń z tym słowem.

4. Właściwy temat zajęć (30 min)

 • nauczyciel pokazuje uczniom film, który ilustruje najbardziej popularne stereotypy dotyczące Francuzów;
 • nauczyciel prosi uczniów o wykonanie poleceń z karty pracy (patrz niżej);
 • nauczyciel pyta uczniów, czy znali te stereotypy wcześniej oraz czy uważają je za prawdziwe, prosi o uzasadnienie odpowiedzi.

5. Utrwalanie już znanych i wprowadzenie nowych konstrukcji wyrażających opinię (5 min)

 • nauczyciel wspólnie z uczniami przygotowuje listę wyrażeń służących do wyrażania opinii i argumentacji

6. Wykorzystanie materiału lekcyjnego (15 min)

 • nauczyciel prosi uczniów o podzielenie się na pary, każda para dostaje karteczkę z zapisanym jednym stereotypem dotyczącym Polaków; uczniowie mają ustalić, czy dany stereotyp jest prawdziwy, a następnie przedstawić swoje zdanie klasie.

7. Podsumowanie tematu zajęć (2 min)

 • zwrócenie uwagi uczniów na istnienie stereotypów i ich często krzywdzący wydźwięk.

8. Pożegnanie i zakończenie zajęć.

Exercices à faire

1. Regardez la vidéo et essayez d’énumérer 5 clichés différents

2. Après avoir regardé la vidéo, répondez aux questions suivantes:

 • Où vivent tous les Français?
 • ….................................................................................................
 • Comment s’appellent les héros français?
 • ….................................................................................................
 • Pourquoi les Français ont inventé les parfums?
 • …..................................................................................................
 • Qui est grossier en France?
 • …..................................................................................................

3. Finissez les phrases tirées de la vidéo:

 • Les Français aiment les femmes, mais..................................
 • En France, on a des bateaux................................................
 • „L’homme africain...............................................................”
 • En France, les filles................................................................

Materiały dla ucznia