Język polski 2.0 – zastosowanie TIK w nauczaniu języka polskiego

Publikacja "Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego", postała w ramach konkursu projektu „Dobra edukacja polonijna. Regranting”, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami ​za granicą.

Opracowanie skierowane jest do nauczycieli języka polskiego i składa się z dwóch części. W pierwszej zostały omówione bezpłatne i łatwe w obsłudze narzędzia Web 2.0, które mogą być wykorzystywane do opracowywania autorskich materiałów dydaktycznych oraz podczas lekcji języka polskiego. Są to m.in. PiZap, PhotoPeach, Padlet, Quizlet, LearningApps, Kahoot!, Quizizz, Tagul i inne.

Znajomość tych narzędzi i umiejętność ich używania w procesie dydaktycznym przynosi wiele korzyści, m.in.:

  • możliwość dopasowana materiałów dydaktycznych do potrzeb uczestników kursów,
  • zwiększenie efektywności zajęć, ich atrakcyjności oraz zwiększenie satysfakcji kursantów,
  • dostosowanie elementów lekcji do oczekiwań młodego pokolenia, które biegle posługuje się aplikacjami i urządzeniem mobilnymi,
  • wspieranie samodzielności uczniów oraz wzięcia odpowiedzialności za własną naukę.

Każda aplikacja została zilustrowana kilkoma pomysłami jak wykorzystać dane narzędzie w nauczaniu języka polskiego oraz praktycznymi przykładami.

Druga część publikacji zawiera gotowe konspekty i karty pracy do 18 lekcji polskiego z poziomu A2 i zaplanowanych w formule nauczania mieszanego (blended learning) z użyciem platformy polskijazyk.pl. Przedstawione konspekty i karty pracy były tworzone przez praktyków, czyli nauczycieli języka polskiego z Ukrainy, którzy w czasie organizowanego przez Fundację Edu & More szkolenia w Warszawie poznali prezentowane w publikacji narzędzia Web 2.0, zawartość platformy polskijazyk.pl i tematy lekcji z poziomu A2. W publikacji dzielą się swoją pracą oraz propozycjami ćwiczeń i aktywności, które można zaproponować uczniom nie tylko w czasie tradycyjnej lekcji polskiego, ale też podczas przygotowań do lekcji czy wykonywania prac domowych.

Publikację można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Fundacji Edu & More.

 

 

Znaczniki