Joanna Dąbrowska

Absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2014 r. pracuje w Krajowym Biurze Eurydice w FRSE. Współpracuje także z redakcją „Języków Obcych w Szkole”.