Joanna Lisiak

Nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Przyrodniczo- -Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz w Technikum im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie. Przewodnicząca komisji ds. ewaluacji oraz zespołu języków obcych w ZSPT CKU w Bojanowie. Egzaminator maturalny z języka niemieckiego.