Klasy frankofońskie

Numer JOwS: 
str. 82

Grupa pasjonatów języka francuskiego na Śląsku, wspierana przez placówki dyplomatyczne Regionu Walonii-Brukseli i Ambasady Francji w Polsce, postanowiła poszerzyć ofertę edukacyjno-językową polskiej szkoły i dostosować ją do potrzeb europejskiego rynku pracy. Przy wsparciu władz powiatów i gmin na Śląsku wprowadzono do szkół naukę języka francuskiego w rozszerzonym wymiarze godzin.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Dziś ponad 2000 uczniów uczy się dodatkowo języka francuskiego w gimnazjach i liceach na Śląsku, stawiając nasz region na pierwszym miejscu w kraju, jeśli chodzi o nauczanie tego języka jako języka obcego w szkołach publicznych. Staramy się dbać o jakość nauczania języka francuskiego, stosujemy metody aktywizujące, wykorzystujemy nowoczesne technologie i mamy nadzieję, że zapewnimy młodzieży lepszy start na europejskim rynku pracy.     

Projekt Klasy frankofońskie na Śląsku objęty został honorowym patronatem Delegacji Walonii-Brukseli w Warszawie, Ambasady Francji w Polsce (Działu ds. współpracy kulturalnej) oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Przedstawiony został na I Forum Frankofońskim, które zorganizowaliśmy w październiku 2005 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Jego głównym założeniem była promocja języka francuskiego w regionie, przedstawienie jego znaczenia w Unii Europejskiej i w świecie, popularyzacja, wśród społeczności regionu, idei wielojęzycznej Europy. Projekt adresowany był do nauczycieli języka francuskiego ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w woj. śląskim, dyrektorów szkół i rodziców, przedstawicieli samorządu terytorialnego, instytucji frankofońskich w kraju i za granicą.

Przez kolejne lata projekt realizowany był wielopłaszczyznowo. Oprócz chęci zwiększenia liczby uczniów w Polsce, którzy uczą się języka francuskiego, chcieliśmy stworzyć możliwość kontynuowania nauki tego języka na kolejnych poziomach edukacyjnych. Poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw chcieliśmy doprowadzić do współpracy nauczycieli języka francuskiego na Śląsku, pracujących w różnych szkołach w danym mieście, powiecie, gminie oraz poznać ich potrzeby. Nade wszystko chcieliśmy jednak połączyć siły, zainteresować naszym projektem partnerów zagranicznych i wyposażyć nauczycieli w najnowsze materiały dydaktyczne, tworząc regionalną platformę wymiany doświadczeń. To przecież od nauczycieli zależy otwarcie na wielojęzyczną Europę, to my ponosimy odpowiedzialność za budowanie mostów pomiędzy kulturami, mamy wpływ na przełamywanie barier i kształtowanie postawy tolerancji. Kultury coraz silniej są ze sobą powiązane i coraz częściej się przenikają. W dużej mierze nauczyciel języka obcego może się przyczynić do tego, by eliminować negatywne postawy społeczne, współtworząc wraz z młodzieżą lepszy świat. Jakość nauczania języków obcych i atrakcyjność stosowanych metod motywuje uczniów i zachęca do mądrej, efektywnej nauki.

Projekt był wdrażany sukcesywnie w różnych miastach. Początkowo największe wsparcie okazały nam władze powiatu pszczyńskiego i miasta Pszczyny, które nie tylko poparły ideę Forum, ale również przeznaczyły dodatkowe środki na nauczanie języka francuskiego w całym powiecie. Zaprosiliśmy do współpracy dyrektorów i rodziców oraz władze lokalne, uświadamiając, że inwestycja w poszerzenie oferty edukacyjnej szkół i wprowadzenie rozszerzonego wymiaru nauczania drugiego języka obcego (języka francuskiego przez min. 4 godziny tygodniowo), stanowi niezaprzeczalny atut dla młodzieży, pozwoli im kontynuować studia w krajach francuskojęzycznych w ramach programów europejskich (np. Erasmus) i zwiększy szanse młodych ludzi na międzynarodowym, konkurencyjnym rynku pracy. Docelowo chcieliśmy utworzyć grupę nauczycieli-ekspertów, którzy wcielają w życie nowoczesne tendencje w nauczaniu języków obcych w Europie, podnoszą jakość nauczania języka francuskiego w szkołach, motywują uczniów do zdawania matury z języka francuskiego i zachęcają do zdobywania certyfikatu międzynarodowego DELF, wystawianego przez francuskie ministerstwo edukacji. Dzięki tworzonej przez grupę nauczycieli stronie internetowej projektu frankofonia.pl zainicjowaliśmy wirtualną przestrzeń komunikowania się, katalogowania materiałów, informowania o różnego rodzaju inicjatywach i zapamiętywania dokonań.

Cykl szkoleń rozłożonych na trzy lata, a prowadzonych przez wykładowców polskich i zagranicznych w ramach programu CODN – COFRAN, którego byłam koordynatorką w województwie śląskim, zakładał pięć celów głównych: 

  •  zapoznanie nauczycieli z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, wdrożenie Europassu i Europejskiego Portfolio Językowego;
  •  wzmocnienie autonomii uczniów w uczeniu się języków obcych;
  •  wymienianie się doświadczeniami w zakresie stosowania nowoczesnych technologii na lekcjach języka francuskiego, odkrywanie istniejących źródeł w Internecie, tworzenie materiałów dydaktycznych;
  •  nawiązanie współpracy z telewizją frankofońską TV5MONDE oraz wykładowcami z Walonii – Brukseli;
  •  stosowanie metod aktywizujących, gier językowych i zabaw dydaktycznych  oraz wykorzystywanie materiałów dotyczących edukacji międzykulturowej i świata frankofońskiego, i wykorzystywanie ich na lekcjach języka obcego (publikacje Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu – www.ecml.at, według podręcznika Miroirs et fenêtres oraz mającego na celu doskonalenie nauczycieli programu Rady Europy – Pestalozzi).