Kluczowe dane dotyczace nauczania jezyków obcych w szkołach w Europie

Wydane przez: 
Eurydice

Wydanie „Kluczowych danych dotyczących nauczania języków obcych w szkołach” z 2008 r. przedstawia w sposób przejrzysty systemy nauczania języków obcych we wszystkich państwach członkowskich UE, krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Turcji. Obejmuje ono wiele aspektów – od nauki języków obcych w bardzo wczesnym wieku, różnorodności nauczanych języków, odsetka uczniów uczących się języków obcych na każdym poziomie, zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (content and language integrated learning, CLIL) do kształcenia nauczycieli języków obcych.

405

Pobierz dokument w formacie PDF

Jest ono efektem współpracy pomiędzy Europejskim Biurem Eurydice, Krajowymi Biurami Eurydice i Eurostatem – Urzędem Statystycznym Wspólnot Europejskich. Dzięki tej współpracy możliwe było połączenie rzetelnych informacji z różnych źródeł w sposób, który zapewnia pełny ogląd problematyki nauczania języków w szkołach.