Kluczowe dane o nauczaniu języków obcych w szkołach w Europie 2012

Wydane przez: 
Eurydice

Zapraszamy do zapoznania się z polską edycją publikacji “Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie 2012”.

390

Pobierz publikację w języku angielskim lub polskim

Publikacja prezentuje dane o nauczaniu języków obcych w ramach systemów szkolnictwa w 32 krajach Europy. Raport przedstawia zarówno dane statystyczne, jak i jakościowe, w tym informacje dotyczące kontekstu i organizacji nauczania języków obcych, odsetka uczniów objętych nauczaniem języków, jak również kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych. Oprócz aktualnych danych raport prezentuje również dane w układzie dynamicznym, które mają za zadanie pomóc w identyfikowaniu trendów obserwowanych w nauczaniu języków obcych w ostatnich latach, a nawet dekadach.