Kompetencje cyfrowe w nauczaniu i uczeniu się języków obcych - warsztaty w austriackim Grazu.

ECML

Warsztaty, organizowane przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN), są skierowane do edukatorów, trenerów i doradców metodycznych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz placówek edukacji dorosłych. Nabór trwa do 26 czerwca 2017 r. Szczegóły w załącznikach dostępnych na stronie ORE.