Konferencja dotycząca projektu podnoszenia jakości nauczania języków obcych

25 marca 2014 r. w godz. 9:00-15.45 w Warszawie Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na konferencję organizowaną w ramach projektu systemowego „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”

Pobierz program

Celem konferencji jest m. in. analiza działań ORE w zakresie edukacji językowej, przedstawienie praktycznych wskazówek i narzędzi sprzyjających budowaniu motywacji uczniów do nauki języków obcych, omówienie metod pracy z uczniem zdolnym na lekcjach języka obcego oraz upowszechnienie rezultatów projektu systemowego „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy:

  • nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących zainteresowanych tematyką budowania środowiska sprzyjającego nauczaniu języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym,
  • przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli,
  • przedstawicieli kuratoriów oświaty,
  • przedstawicieli bibliotek pedagogicznych

oraz inne osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Podczas konferencji dystrybuowane będą materiały edukacyjne do nauki języków obcych – egzemplarze Europejskiego Portfolio Językowego dla uczniów w wieku 6-10 lat i 10-15 lat oraz gry dydaktycznej „Z Europkiem przez Europę”.

Szczegółowe informacje o rejestracji można uzyskać na stronie internetowej wydarzenia.