Konferencja "Nauczyciel wspierający i wspierany"

Rola szeroko pojmowanych umiejętności interpersonalnych w pracy nauczyciela będzie tematem otwartej konferencji organizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w dniu 16 grudnia 2016r.

Spotkanie zostało podzielone na trzy sekcje: psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 4 grudnia 2016 roku pod adresem email: konferencja.nauczyciel.aps@gmail.com.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz szczegółowy program sesji są dostępne na stronie internetowej konferencji.