Konkluzje Rady UE w sprawie kompetencji językowych

Wydane przez: 
Komisja Europejska

Rada Unii Europejskiej na zakończenie polskiej prezydencji przyjęła konkluzje w sprawie kompetencji językowych pozwalających zwiększać mobilność.

166

Tekst konkluzji w wersji polskiej

W dokumencie zostały uwzględnione także wnioski z konferencja prezydencji zatytułowanej „Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie”, która odbyła się w Warszawie we wrześniu 2011 r a której organizatorem była Fundacja Rozwoju Syatemu Edukacji.