Konkluzje w sprawie wielojęzyczności i rozwoju kompetencji językowych

Wydane przez: 
Rada Unii Europejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z konkluzjami w sprawie wielojęzyczności i rozwoju kompetencji językowych przyjętych na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w dniu 20 maja 2014 r.