KONKURS: Mały uczeń jest zdolny językowo! Wspieram, rozwijam i kształtuję jego zdolności

Numer JOwS: 
str. 129

W 2011 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji, wydawca czasopisma „Języki Obce w Szkole” w latach 2000-2011, przeprowadził po raz 44. konkurs na najlepszy artykuł dotyczący kształcenia językowego.

Autorzy mieli do wyboru dwa tematy: edukację językową małych dzieci lub ocenę wpływu Europejskiego Sytemu Opisu Kształcenia Językowego na nauczanie języka obcego w szkole. Jury konkursowe nagrodziło trzy teksty dotyczące pierwszego z zaproponowanych tematów. Nowa redakcja prezentuje nagrodzone artykuły oraz sylwetki laureatów.

Le scénario du Petit Chaperon Rouge

La première scène:

Maman: Ma chérie, où es-tu?

Le Petit Chaperon Rouge: J'arrive maman.

Maman: Ma chérie va chez ta grand-mère. Elle est malade.

Le Petit Chaperon Rouge: Oui, maman!

Maman: Mais, fais attention au loup. Il est méchant.

Le Petit Chaperon Rouge: Oui, maman!

La deuxième scène:

Les enfants chantent: Promenons-nous dans le bois...

Le loup: Bonjour mademoiselle!

Le Petit Chaperon Rouge: Bonjour monsieur. Comment ça va?

Le loup: Ça va bien, merci. Où vas-tu?

Le Petit Chaperon Rouge: Je vais chez ma grand-mère. Elle est malade. Viens avec moi.

Le loup: Ah non, merci. Au revoir!

La troisième scène:

Le Petit Chaperon Rouge: Toc, toc, toc!

Le loup déguisé en grand-mère: Qui est là?

Le Petit Chaperon Rouge: C'est moi, ta petite-fille.

Le loup déguisé en grand-mère: Entre ma chèrie. Je suis malade.

Le Petit Chaperon Rouge: Bonjour ma grand-mère. Comment vas-tu?

Le loup déguisé en grand-mère: Très mal!

Le Petit Chaperon Rouge: Tiens, c'est pour toi.

Le loup déguisé en grand-mère: Merci ma chérie. J'adore le chocolat.

Le Petit Chaperon Rouge: Ma grand-mère, que tu as de grands yeux!

Le loup déguisé en grand-mère: C'est pour mieux regarder!

Le Petit Chaperon Rouge: Ma grand-mère, que tu as de grandes Oreilles!

Le loup déguisé en grand-mère: C'est pour mieux écouter!

Le Petit Chaperon Rouge: Ma grand-mère, que tu as de grandes jambs!

Le loup déguisé en grand-mère: C'est pour mieux sauter.

Le Petit Chaperon Rouge: Ma grand-mère, que tu as de grandes dents!

Le loup déguisé en grand-mère: C'est pour mieux te manger.

Le Petit Chaperon Rouge: Ah! Au secours! Au secours!

Les enfants chantent: Promenons-nous dans le bois...

Wczesne nauczanie języka obcego to także kształtowanie u dzieci postawy tolerancji i akceptacji wobec innych kultur i narodów. Dzieci bardzo lubią słuchać opowiadań o tym, jak żyją ich rówieśnicy we Francji, jak spędzają czas wolny, w co lubią się bawić, jak obchodzą święta. W okolicach szóstego stycznia wspólnie z najstarszą grupą dzieci przygotowuję spotkanie integracyjne dla całego przedszkola, podczas którego poznajemy zwyczaje związane ze Świętem Trzech Króli. Punktem kulminacyjnym zabawy jest zawsze krojenie okrągłego ciasta – la galette i szukanie w swoim kawałku „niespodzianki” – la fève. Każde dziecko chciałoby zostać królem czy królową balu, ale jeśli szczęście mu nie dopisze, szybko pociesza się pysznym kawałkiem świątecznego ciasta. Takie zajęcia dają dzieciom wiele radości i wzbudzają oczekiwanie na następne przygody z językiem francuskim. Na zakończenie organizuję zabawę przy piosence „J'aime la Gilette”, podczas śpiewania której dzieci wznoszą radosne okrzyki: „Vive le roi! Vive la reine!”.

Wczesne nauczanie języka obcego wymaga od nauczyciela nie tylko bardzo dobrego przygotowania językowego, lecz także – a może przede wszystkim – znajomości psychologii i pedagogiki wieku przedszkolnego. W literaturze psychologicznej bardzo mocno podkreśla się znaczenie sukcesu w procesie uczenia się. Mały uczeń uczy się chętniej, gdy jego wysiłki są doceniane przez nauczyciela. Uśmiech, słowa zachęty, pochwały zawsze mobilizują moich podopiecznych. Ogromne znaczenie ma także współpraca nauczyciela z rodzicami. Zajęcia otwarte, prezentacje umiejętności językowych dzieci podczas uroczystości przedszkolnych, kontakty indywidualne z rodzicami wzmacniają zainteresowanie dzieci językiem francuskim oraz zachęcają je do aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach.