Kreatywni jak da Vinci

Numer JOwS: 
str. 94

Często zadajemy sobie pytanie, skąd czerpać pomysły na realizację projektów. A kreatywność jest w nas – wystarczy tylko dobrać właściwy klucz, aby otworzyć jej drzwi. Pokazują to szczególnie działania prowadzone w środowisku międzynarodowym.

Na czwartym warsztacie, we Włoszech, nauczyliśmy się jak można w ciągu kilku zajęć językowych wymyślić fabułę, napisać skrypt, nauczyć się roli i… sfilmować całość, aby w końcu obejrzeć wszystko na ekranie. Trudno o bardziej zintegrowany sposób nauki języka! Poniższa wypowiedź jednej z uczestniczek warsztatu ilustruje etapy pracy nad filmem:

Studenci mieli za zadanie przygotować historię lub legendę ze swojego regionu. Na zajęciach czytaliśmy te teksty, a studenci w grupach mieli ułożyć swoje własne ćwiczenia do każdej historii. Ćwiczenia były na różnych poziomach językowych, od A1 do C2. Były tam zadania na dokończenie historii, układanie opowieści w odpowiedniej kolejności, rysowanie fragmentów legend oraz typowe ćwiczenia na słownictwo (mutiple matching, word definition, sentence completion).

Po tej fazie projektu nastąpiło głosowanie online na cztery najciekawsze legendy. Następnie, po podziale na cztery grupy, studenci pracowali nad scenariuszem filmu, w którym mieli zagrać i przedstawić swoją wersję historii. Wymagało to od nich przygotowania i opracowania słownictwa, pracy nad wymową i dykcją oraz napisania autorskich ćwiczeń do swoich historii. Po napisaniu scenariusza ruszyli w miasto, by w przygotowanych przez siebie strojach i z rekwizytami kręcić filmy. Kolejnym etapem była edycja i scalanie poszczególnych scen w jeden film. W ten sposób powstały cztery filmy z udziałem studentów pierwszego roku Anglistyki NKJO EU. Do celów edukacyjnych studenci przygotowali na końcu każdego filmu listę słówek i zwrotów pojawiających się w trakcie materiału. Największą jednak radość sprawiło im oglądanie swoich małych produkcji, gdzie zintegrowane zostały historie z dramą i robieniem filmów.

W rozmowie sami przyznali, że bardzo się w ten projekt zaangażowali, a najfajniejsze było to, że dużo się nauczyli, a nie odczuli, że tak naprawdę była to ciężka praca. Studenci otworzyli się, nawet ci nieśmiali zagrali krótkie role, a do pracy podchodzili z ogromnym entuzjazmem, co mogą potwierdzić ich stroje, rekwizyty i cały poświęcony projektowi czas.

Powiedzieli, że nie byli nawet świadomi tego, jak bardzo potrafią być kreatywni. Wystarczyło tylko otworzyć jedną „szufladę” by uzyskać ogromne pokłady entuzjazmu, pomysłów, kreatywności, zaangażowania. Pod względem językowym również nastąpił znaczący rozwój. Ich pewność językowa bardzo wzrosła dzięki powtarzaniu scen, które czasem parokrotnie ćwiczyli, by uzyskać wymagany i satysfakcjonujący ich efekt.

(Opiekun studentów)

Zwieńczeniem serii warsztatów i testowania każdej z technik było przygotowanie przez partnerów projektu wspólnego podręcznika prezentującego teoretyczne podstawy i przykłady praktycznych ćwiczeń każdej z trzech technik oraz rezultatów przeprowadzonych testów i ewaluacji. Informacja o podręczniku jest dostępna w zasobach European Shared Treasure. Dzięki udziałowi w projekcie partnerzy mieli możliwość rozszerzenia swojego zawodowego doświadczenia i poznania specyfiki kreatywnego podejścia do nauki języka obcego w krajach partnerskich. Uczestnicy projektu CiLL mają nadzieję, że zebrane doświadczenia i podręcznik mogą posłużyć jako punkt wyjścia do stworzenia gruntownego szkoleniowego programu interkulturowego na temat kreatywności w nauce języków. Jednocześnie projekt przyniósł wiele korzyści studentom NKJO, którzy przygotowują się do roli nauczycieli języków.

Studenci testowali na sobie ćwiczenia z działu storytelling, dramy oraz movie making. Dla nich wzięcie udziału w projekcie miało podwójne znaczenie: jako słuchacze i studenci szkolący swoje umiejętności językowe poszerzali wiedzę w sposób kreatywny i uczyli się języka; jako przyszli nauczyciele mieli sposobność zobaczenia, jak można uczyć inaczej, outside the box jak to sami w ankietach napisali. Wielu z nich już teraz zadeklarowało, że tak właśnie chcą prowadzić swoje zajęcia językowe.

(Opiekun studentów)

Doświadczenia wyniesione z pracy nad projektem dały nam również odpowiedź na pytanie zadane na początku artykułu – czy zastosowanie ćwiczeń i technik kreatywnych pomaga w nauce języka? Ponad 500 nauczycieli języka i studentów z pięciu krajów europejskich przekazało nam swoje odpowiedzi w formie ankiet i indywidualnych komentarzy, a ich wynik jest jednoznaczny: zdecydowanie TAK. Zastosowanie technik kreatywnych, takich jak storytelling, drama i tworzenie filmu pomaga nie tylko w nauce języka, ale także w podniesieniu poczucia własnej wartości, budowaniu dobrych relacji w grupie oraz inspiruje do rozwoju i otwarcia na inne kultury.