Kulturowe spotkanie w wielokulturowej Europie

Numer JOwS: 
str. 110

Nauka języka wymaga nie tylko poznania słówek i reguł gramatycznych i wcale nie musi odbywać się wyłącznie w klasie. Staje się o wiele ciekawsza, gdy zdobytą na lekcjach wiedzę można zastosować i sprawdzić w kontaktach z rówieśnikami z innych krajów. Dlatego warto zadbać o to, by uczniowie o różnym poziomie zaawansowania językowego spróbowali swych sił we współpracy z uczniami w podobnym wieku z innych krajów. Takie kontakty nie tylko działają motywująco, ale poszerzają horyzonty, zmieniają punkt widzenia i pozwalają dzieciom poczuć się pełnoprawnymi obywatelami Europy i świata.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Próbą osiągnięcia tak zarysowanych celów był projekt zrealizowany wspólnie przez dwie szkoły: Gimnazjum nr 44 w Warszawie i szkołę La Grande Obra de Atocha z miasta La Coruña w Hiszpanii. Nosił on nazwę Mazowsze i Galicja, kulturowe spotkanie w wielokulturowej Europie. Dążąc do poznania naszych kultur, złączeni wspólną europejską tożsamością.

Najważniejszymi wydarzeniami podczas dwuletniej realizacji projektu były oczywiście wymiany uczniów, do których doszło w październiku 2012 r. i marcu 2013 r. Projektowi przyświecały cele w postaci:

 • rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie dziedzictwa kulturowego regionów krajów partnerskich;
 • poznania, poszanowania i zrozumienia znaczenia innych kultur i tradycji, ukierunkowane na zmniejszanie uprzedzeń wobec innych narodów;
 • zwiększenia tolerancji dla innych kultur;
 • motywowania do nauki języków obcych oraz pomaganie uczniom w nabyciu umiejętności niezbędnych dla rozwoju osobistego i zwiększenia poczucia własnej wartości.

Wstępne działania projektowe na terenie szkoły miały na celu organizację i rozpowszechnienie informacji o projekcie. Zawiązany został klub Comeniusa, zrzeszający uczniów i nauczycieli zainteresowanych pracą w ramach projektu oraz opracowano regulamin wyboru uczestnika wymiany. Zadbaliśmy o to, by wszystkie bieżące informacje związane z projektem pojawiały się na specjalnie wyznaczonej do tego tablicy na terenie szkoły oraz na stronie internetowej. Szkoła hiszpańska zajęła się założeniem strony www i bloga projektu w języku angielskim, do których linki pojawiły się na portalach obu szkół.

Pierwszy rok funkcjonowania projektu miał za zadanie przybliżyć uczniom kraj partnerski oraz przygotować ich do wymiany. W obu szkołach przeprowadzony został quiz o państwie partnerów przygotowany przez nauczycieli z drugiego kraju. Odbył się także konkurs na logo projektu, a zwycięzca został wybrany w drodze głosowania na stronie blogu. Uczniowie chcący wziąć udział w wymianie rozpoczęli przygotowywanie prezentacji w języku angielskim na jeden z dziesięciu ustalonych tematów. Prezentacje te miały zostać wykorzystane podczas wizyt partnerskich. Tematyka projektów polskich przybliżała nasz kraj ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza. Były to:

 1. Warszawa – Trakt Królewski i Stare Miasto.
 2. Żelazowa Wola – miejsce narodzin Fryderyka Chopina.
 3. Łowicz – folklor Mazowsza.
 4. Kampinoski Park Narodowy.
 5. Pisarze związani z Mazowszem.
 6. Euro 2012.
 7. Śladami Powstania Warszawskiego.
 8. Polska muzyka i taniec (ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza).
 9. Kuchnia polska (ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza).
 10. Tradycyjne obrzędy polskie i mazowieckie.

Strona hiszpańska przygotowała prezentacje na tematy dotyczące regionu Galicji:

 1. Wieża Herkulesa w La Coruña.
 2. Santiago de Compostela.
 3. Droga świętego Jakuba.
 4. Mury rzymskie w Lugo.
 5. Gorące źródła w Ourense.
 6. Pontevedra i góra świętej Tekli.
 7. Riasowe wybrzeże Galicji.
 8. Galicyjska muzyka i taniec.
 9. Kuchnia galicyjska.
 10. Tradycyjne obrzędy galicyjskie.

W marcu 2012 r. komisja składająca się z nauczycieli-opiekunów klubu Comeniusa wybrała 10 najlepszych prac, które zostały następnie zaprezentowane podczas wizyt partnerskich. Oceniano pomysłowość, estetykę, poprawność merytoryczną, poprawność językową, samodzielność oraz zaangażowanie.

Ponieważ zależało nam na zaangażowaniu całej społeczności szkolnej w działania projektowe, odwołania do projektu znalazły swe odzwierciedlenie w corocznych imprezach szkolnych, takich jak Tancbuda i przegląd teatralny w języku angielskim, podczas których uczniowie starali się włączyć w swoje występy elementy kultury hiszpańskiej. Jednak największym wydarzeniem tego roku był Dzień Hiszpański, podczas którego wszystkie klasy aktywnie prezentowały kultury różnych regionów Hiszpanii.

Oto słowa jednej z naszych uczennic:

Dzień Hiszpański rozpoczął się od krótkiej prezentacji multimedialnej przygotowanej przez kolegów z klasy pierwszej. Następnie dwie uczennice z klasy drugiej zaprezentowały muzykę hiszpańską. Po występie wszyscy zostali poczęstowani tapas – tradycyjnymi przekąskami z Hiszpanii. Później odbył się zapowiedziany już wcześniej pierwszy etap konkursu wiedzy o Hiszpanii. W konkursie brały udział dwuosobowe zespoły z klas I i II. Do następnej rundy przeszło siedem par. Etapy konkursu oddzielił pokaz mody. Rolę modelek i modeli przyjęli uczniowie. Na wybiegu można było zobaczyć stroje podobne do noszonych przez angielskie i hiszpańskie znane postaci oraz przez torreadora, tancerkę flamenco i tancerkę walca angielskiego. Po drugim etapie konkursu uczniowie wszystkich klas prezentowali regiony i święta Hiszpanii. Autorzy najciekawszych prezentacji zostali nagrodzeni słodkim poczęstunkiem. Na koniec uroczystości odbył się trzeci etap konkursu.

(Uczennica klasy II C)

W kwietniu dokonaliśmy ostatecznego wyboru 22 uczniów biorących udział w wymianach. Chętnych było wielu, jednak ustalone wcześniej przejrzyste zasady ułatwiły podjęcie decyzji. Wraz z nauczycielami z Hiszpanii przygotowaliśmy ankietę, która ułatwiła dobór par, a następnie poprosiliśmy uczniów o rozpoczęcie wymiany e-maili ze swoimi partnerami w języku angielskim na platformie epals. Działania językowe stanowiło przygotowanie w języku angielskim filmów o własnym mieście i szkole, które następnie zostały zaprezentowane uczniom, rodzicom i nauczycielom, dając im przedsmak tego, czego mogą oczekiwać podczas wyjazdu. Kolejnym elementem przygotowań do wymiany były prace nad minisłownikiem polsko-hiszpańsko-angielskim, który po wizycie uczniów hiszpańskich w Polsce w październiku przybrał formę książeczki. Zgodnie z zasadami projektu dwustronnego, dbaliśmy nie tylko o rozwijanie znajomości języka angielskiego. Na wiosnę rozpoczęły się także lekcje hiszpańskiego, prowadzone przez naszą nauczycielkę języka angielskiego, panią Karolinę Klejewską.