Kulturowe spotkanie w wielokulturowej Europie

Numer JOwS: 
str. 110

Nauka języka wymaga nie tylko poznania słówek i reguł gramatycznych i wcale nie musi odbywać się wyłącznie w klasie. Staje się o wiele ciekawsza, gdy zdobytą na lekcjach wiedzę można zastosować i sprawdzić w kontaktach z rówieśnikami z innych krajów. Dlatego warto zadbać o to, by uczniowie o różnym poziomie zaawansowania językowego spróbowali swych sił we współpracy z uczniami w podobnym wieku z innych krajów. Takie kontakty nie tylko działają motywująco, ale poszerzają horyzonty, zmieniają punkt widzenia i pozwalają dzieciom poczuć się pełnoprawnymi obywatelami Europy i świata.

Jednak do najważniejszych wydarzeń doszło w drugim roku realizacji projektu. W październiku 2012 r. odwiedzili nas uczniowie i nauczyciele z Hiszpanii. Program wizyty był bardzo bogaty. Zgodnie z tematami naszego projektu, zapoznaliśmy ich z muzyką, tradycjami, obyczajami i kuchnią polską, ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza. W związku z tym odbyły się różnorodne lekcje i warsztaty językowe, podczas których uczniowie pracowali nad powstającym słownikiem polsko-hiszpańsko-angielskim, wykonywali wycinanki łowickie i pisanki lub uczyli się mazura i poloneza. Pokazaliśmy im Warszawę, ukazując jej historię podczas wizyt w Zamku Królewskim, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Pałacu Kultury i Nauki. Przedstawiliśmy także znanych pisarzy i kompozytorów związanych z Mazowszem, takich jak Chopin, Kochanowski i Reymont. W trakcie jednodniowej wycieczki odwiedziliśmy Żelazową Wolę, Łowicz i Kampinoski Park Narodowy, gdzie zwiedziliśmy muzeum puszczy i odbyliśmy krótką przejażdżkę po parku. Podczas dni spędzonych w szkole uczniowie hiszpańscy, uczestnicząc w lekcjach, mieli możliwość zapoznania się z polskim systemem edukacji, a także nawiązania nowych znajomości podczas przerw lub rozgrywek sportowych, jakie miały miejsce ostatniego dnia pobytu.

Podsumowaniem wizyty był wieczór pożegnalny, na którym gościliśmy także panią Carmen Gomez Gonzales, radcę ds. edukacji Ambasady Hiszpanii. Podczas uroczystości zaprezentowaliśmy wszystkim zgromadzonym rezultaty naszej wymiany. Quiz wiedzy o Warszawie i Mazowszu pokazał, że uczniowie hiszpańscy świetnie opanowali podstawową wiedzę o naszym regionie przekazywaną im podczas 10 dni wizyty. Wieczór zakończył się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców, a prezentującym typową kuchnię polską.

W marcu 2013 r. 22 uczniów i 3 nauczycieli naszego gimnazjum wyjechało na rewizytę do miasta La Coruña w Hiszpanii. Nasi gospodarze przyjęli nas bardzo serdecznie. Zgodnie z założeniami projektu, zapoznaliśmy się z bogatym folklorem, historią i kulturą Galicji, uczestnicząc w zajęciach lekcyjnych i odwiedzając interesujące pod względem zabytkowym i turystycznym miejsca. Tu również mieliśmy możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach i warsztatach, pogłębiając znajomość języka hiszpańskiego i angielskiego.

Nie były to jedyne działania projektowe w tym roku. Wspólnie z naszymi partnerami opracowaliśmy w języku angielskim, polskim i hiszpańskim książkę kucharską, zawierającą przepisy na najciekawsze i najbardziej popularne potrawy naszych regionów i krajów, oraz album podsumowujący całą współpracę, gdzie uczniowie umieścili swoje wspomnienia o najciekawszych miejscach i wydarzeniach pobytu w kraju partnerskim, a także zarekomendowali miejsca w swoim regionie, których nie udało się pokazać naszym partnerom podczas wizyty. Albumy zostały wydrukowane w formie książeczek i przekazane wszystkim uczestnikom projektu.

Dwuletni projekt wpłynął na zmiany w całej społeczności szkolnej, otwierając ją na odmienność kulturową, a także motywując do działania. Jednym z najważniejszych trwałych efektów projektu zrealizowanego w programie Comenius było zwiększenie aktywnego zainteresowania pracowników szkoły współpracą międzynarodową oraz wymianą doświadczeń. Nawiązane kontakty zaprocentowały kolejnymi projektami międzynarodowymi, a widoczne efekty wymiany dały nam powód do podjęcia próby zorganizowania kolejnej wymiany uczniów w ramach programu Erasmus+, który rozpoczął się w 2014 r. program Comenius.

Kolejnym ważnym aspektem całego przedsięwzięcia było pogłębienie znajomości języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego, który był językiem roboczym projektu. Różnorodne działania projektowe prowadzone w języku angielskim przyczyniły się do zwiększenia motywacji do uczenia się języków obcych nie tylko u osób zaangażowanych bezpośrednio w projekt, ale całej społeczności szkolnej. Uczniowie zadeklarowali również chęć nauki języka hiszpańskiego, a niektórzy rozpoczęli jego intensywną naukę już w trakcie trwania działań projektu.

Wymiana była dla uczniów obu krajów szansą na zapoznanie się z odmienną kulturą i obyczajami oraz na lepsze poznanie własnego regionu. Pozwoliła poszerzyć horyzonty, pogłębić tolerancję, a także zwiększyć umiejętności językowe. Dała uczniom niezwykłą szansę zanurzenia się w kulturze innego kraju i przyczyniła się do zwiększenia umiejętności interpersonalnych i pewności siebie. Różnorodne metody pracy i konieczność współdziałania z uczniami ze szkoły partnerskiej pozwoliły na wzbogacenie doświadczeń pedagogicznych nauczycieli oraz lepsze poznanie uczniów. Wielokrotnie odkrywane różnice kulturowe zmuszały uczniów do zmiany swojego postępowania, zaś podobieństwa dziwiły. Przyjaźnie, które uczniowie nawiązali podczas trwania projektu, w wielu przypadkach przeniosły się na rodziny goszczące. Projekt przyczynił się do rozwoju osobistego uczniów przygotowujących się do aktywnego obywatelstwa europejskiego, co z pewnością ułatwi im w przyszłości znalezienie zatrudnienia także poza granicami kraju.