Languages and Employability

Wydane przez: 
Komisja Europejska

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją Komisji Europejskiej pt. Languages and Employability.

Raport ten stanowi przegląd obecnych danych o kompetencjach językowych obywateli Unii Europejskiej oraz prezentuje najnowsze badania pokazujące relacje pomiędzy znajomością języka obcego a szansą na zatrudnienie.

Pobierz publikację