Lingua franca made in China

Numer JOwS: 
str. 76

Polscy studenci biją się o indeks na sinologii. W niektórych uczelniach o jedno miejsce na tym kierunku walczy 20 kandydatów. Nie bez przyczyny. W 2020 r. chiński będzie językiem Internetu numer jeden, a już dzisiaj posługuje się nim co czwarty mieszkaniec globu.

Chiński dla Europejczyków

Interesujące rozwiązanie w dziedzinie nauczania języka chińskiego proponuje projekt Chiński dla Europejczyków (ang. Chinese for Europeans). Projekt jest współfinansowany przez Education, Audiovisual and Culture Executive Agency i jest realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przez sześć firm i instytucji z Polski, Niemiec, Włoch, Belgii oraz Litwy. Projekt jest koordynowany przez polskie przedsiębiorstwo reprezentujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – spółkę Mescomp Technologies S.A.

Adresatami projektu są cztery grupy odbiorców, które zostały dobrane w ten sposób, by każdy, kto zechce podjąć naukę języka chińskiego, znalazł dla siebie wartościowy materiał. Dla każdej z grup docelowych opracowano metodologię uwzględniającą oczekiwania, możliwości i ograniczenia każdej z nich.

Pierwszą grupą docelową projektu są dzieci w wieku od 11 do 15 lat. Jest to okres, gdy młody człowiek bez większych zahamowań i kłopotów może opanować posługiwanie się tonami. Dla dzieci wybrano nauczanie wykorzystujące multimedia. Podstawowym celem tej części kursu jest nauka podstaw języka chińskiego z wykorzystaniem komunikacji wizualnej. Materiały dydaktyczne prezentowane są w postaci animacji, gier, grafiki i plików audio. Nauka języka dzięki temu jest prosta, intuicyjna i niezwykle angażująca najmłodszych. Materiał dydaktyczny jest dostępny zarówno na stronie www projektu (jako materiały multimedialne), jak również w postaci aplikacji, które można pobrać i zainstalować na dysku komputera. Ważnym elementem modułów są pliki audio, dzięki którym najmłodsi kursanci oswoją się z tonalnością języka chińskiego i w przyszłości będą mogli rozwijać umiejętności językowe w naturalny sposób.

 

133

Rys. 1. Wizualizacja kursu dla dzieci.

Źródło: opracowanie własne.

Drugą grupą docelową są studenci, którzy coraz częściej wyjeżdżają na studia do Chin. Wynika to nie tylko z zainteresowania kulturą czy językiem chińskim, ale także innymi dziedzinami nauki, w których chińskie osiągnięcia są zauważane i doceniane. Ponadto uwagę wielu studentów przyciąga prowadzona przez chińskie władze polityka stypendialna. Kurs zawiera słownictwo i zwroty dotyczące życia studenckiego, a jego celem jest nauka podstaw języka chińskiego oraz prezentacja wybranych sytuacji komunikacyjnych związanych z wizytą w uczelni, szkole, życiem studenckim i nauką. Moduł koncentruje się na różnicach kulturowych związanych z relacjami międzyludzkimi oraz sposobem uczenia się i prezentacji wiedzy. Ta część kursu wykorzystuje możliwości, jakie daje asynchroniczny e-learning. Taki sposób nauczania jest w tym wypadku najbardziej efektywny, gdyż studenci są z nim dobrze zaznajomieni, ponieważ wykorzystywany jest on w nauce wielu innych przedmiotów. Kursanci będą mieli dostęp do materiałów szkoleniowych w formie kursów na stronie internetowej projektu w wybranym przez siebie miejscu i czasie. W lekcjach znajdą słownictwo, dialogi, ich tłumaczenia, ćwiczenia oraz pliki audio.

Kolejna grupa potencjalnych odbiorców to turyści. Turystyka do Chin gwałtownie zyskuje na popularności, wzrastając wraz z rozwojem infrastruktury turystycznej. Dodatkowym atutem dla turystów z Europy jest fakt, że Chiny są ciągle stosunkowo tanie, a przy tym niezwykle egzotyczne. Materiały dydaktyczne w tym module zostały przygotowane z wykorzystaniem metody mobile learning. Pozwala ona na naukę języka chińskiego przy pomocy telefonu komórkowego, którym dysponuje większość turystów. Umożliwia także naukę języka praktycznie w dowolnym miejscu i czasie, a nagrania i teksty zapisane w pamięci urządzenia mobilnego mogą być wykorzystane na bieżąco do rozwiązywania problemów, z którymi turysta styka się w czasie podróży.

 

134

Rys. 2. Aplikacje mobilne dla turystów. Źródło: opracowanie własne.

Oznacza to, że wszyscy posiadacze smartfonów oraz iPhonów będą mogli ściągnąć lekcje na swój telefon i skorzystać z nich podczas podróży. To bardzo ułatwi poruszanie się po Chinach. Taka formuła, prócz przeczytania wiadomości, da także możliwość pokazania jej na wyświetlaczu telefonu czy też wykorzystania jej treści w formie audio. Dodatkowo wszystkie materiały będą dostępne na stronie projektu, a aplikację dla turystów można będzie także ściągnąć nieodpłatnie z App Store oraz Android Market. Warto zwrócić uwagę na fakt, że podstawowa choćby znajomość języka chińskiego jest niezbędna po to, by w pełni cieszyć się urokami podróży. Na chińskiej ulicy, poza centrami biznesowymi i turystycznymi zorientowanymi na cudzoziemców, ze świecą można szukać osób znających język angielski.

Ostatnią grupą docelową są przedsiębiorcy udający się do Chin w celach handlowych. Również w tym przypadku znajomość języka chińskiego może okazać się kluczowa w nawiązywaniu współpracy z nowymi partnerami handlowymi czy dla prowadzenia bezpiecznej działalności gospodarczej w tym rejonie świata. Za najbardziej efektywną w przypadku przedsiębiorców uznano metodę micro-learningu. Metodologia ta umożliwia przekazywanie wiedzy w małych partiach, umożliwiając biznesmenom naukę w krótkich chwilach przerw w pracy. Użytkownik będzie miał w tym wypadku dwie możliwości korzystania z materiałów dydaktycznych: pierwszy będzie prezentowany na stronie projektu w postaci małych partii materiału, a drugi będzie polegał na wysyłaniu do uczestników kursu w określonych odstępach czasowych wiadomości e-mailowych. Ta metoda została wybrana na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorców, którzy jednoznacznie stwierdzili, że jedyną możliwością nauki języka są przerwy w pracy lub czas podróży samolotem czy pociągiem. Ta grupa docelowa korzysta z doświadczeń koordynatora projektu Mescomp Technologies S.A., od ponad 20 lat ściśle współpracuje z rynkiem chińskim.

 

135

Rys. 3. Kurs języka chińskiego dla przedsiębiorców. Źródło: opracowanie własne.

Pięć kursów językowych to jednak nie wszystko. Projekt zawiera również szereg interesujących informacji na temat kultury Chin, a także aktywizuje kursantów poprzez wykorzystanie narzędzi WEB 2.0. Dzięki temu poszczególne lekcje i ćwiczenia mogą być przez kursantów oceniane i komentowane, a twórcy projektu na bieżąco będą mogli prowadzić z użytkownikami konsultacje i ulepszać kursy, wykorzystując ich sugestie. Dodatkowo autorzy projektu będą mogli komunikować się z użytkownikami, pisząc blogi na stronie projektu www.chinese4.eu oraz korzystając z możliwości, jakie dają media społecznościowe.

W niedalekiej przyszłości chiński może być numerem jeden na świecie. Okaże się wówczas, że jego znajomość to nie tylko możliwość, ale konieczność. Zanim rzeczywistość nas zaskoczy, warto pomyśleć o nauce już dzisiaj.

Projekt Chinese for Europeans jest w fazie realizacji. Wszystkie wyniki projektu będą dostępne na stronie www.chinese4.eu w październiku 2012 r. Produkty będą dostępne w 23 językach UE.

194

Pełna bibliografia artykułu w pliku PDF