Małgorzata Klein

Właścicielka Pracowni Językowej, z wykształcenia romanistka i ekonomistka, z zawodu nauczycielka języka francuskiego i angielskiego. W pracy naukowej bada wpływ poziomu wykształcenia na rozwój społeczno-ekonomiczny krajów rozwijających się.