Micro-trottoir: loisirs

Numer JOwS: 
str. 122

Program Comenius - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej daje nauczycielom bardzo szeroki wachlarz możliwości korzystania z różnorodnych stażów pedagogicznych. Mają one na celu aktualizację posiadanej wiedzy oraz zapoznanie z różnymi technikami nauczania, podzięki czemu każdy uczestnik wzbogaca posiadany warsztat pracy.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Nie bez znaczenia jest również fakt, że szkolenia odbywają się w krajach rodzimych użytkowników języka, co pozwala na zgromadzenie niezbędnej ilości tak zwanych dokumentów autentycznych. Wszystkie te czynniki prowadzą do podniesienia jakości prowadzonych zajęć oraz służą zwiększeniu motywacji uczniów do nauki poprzez oferowanie im ciekawych, atrakcyjnych lekcji.

W czasie tegorocznych miałyśmy możliwość uczestniczyć w stażu zorganizowanym w Centre International d'Etudes Pédagogiques w Sèvres. Przygotowania wraz z procesem rekrutacji w programie trwały już od września zeszłego roku. Stowarzyszenie Europa Języków i Kultur, w ramach którego funkcjonuje program Klas Frankofońskich na Śląsku, przedstawiło w Ambasadzie Francji w Polsce oraz bezpośrednio w Centre International d'Etudes Pédagogiques listę zapytań oraz zapotrzebowań polskich nauczycieli romanistów. Efektem owej współpracy było wypracowanie programu stażu, który został przedstawiony w Narodowej Agencji (FRSE) w celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Comenius.

Ostatecznie na staż wyjechało 15 osób, głównie z Polski Południowej oraz z Łodzi. Program wyjazdu obejmował nie tylko zajęcia z zakresu dynamiki grupy, pracy metodą projektu przy wykorzystaniu radia on-line (tworzenie własnych audycji radiowych, słuchowisk) czy też zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych, ale również zwiedzanie dwóch nowoczesnych dzielnic Paryża (La Villette oraz La Défense), spotkanie z autorem komiksów dla młodzieży Tiburcio de la Llave (TITO), a także z wykładowcą Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Wersalu Florence Bray. Mieliśmy też okazję obejrzeć wystawę mówiącą o kamienicy francuskiej na przykładzie Paryża(np. Hôtel Lambert) oraz byliśmy na spektaklu "Chory z urojenia" Moliera w Comédie Française. Mimo wytężonej pracy aż do godz. 17.00 staraliśmy się korzystać z bliskości Paryża i dużo zwiedzać.

Były to dwa tygodnie intensywnej pracy, z której długo jeszcze będziemy mogli korzystać w realizacji naszych codziennych obowiązków zawodowych. Sądzimy, że zarówno same zajęcia, jak i kontakt z żywym językiem stanowią inspirację do samodzielnego przygotowywania lekcji z wykorzystaniem pracy i literatury młodzieżowej, do opracowania lub wykorzystania poznanych technik pracy z komiksem. Wszystkie te umiejętności przełożą się na uatrakcyjnienie lekcji i przekazanie uczniom naszej własnej pasji do języka oraz kultury francuskiej.

Poniżej przedstawiamy wypracowany na zajęciach konspekt lekcji oraz nasz materiał nagraniowy, mający na celu wprowadzenie na lekcji języka obcego nowoczesnych technologii informacyjnych w postaci audycji radiowych.

159

Pobierz materiał nagraniowy

 

Thème et objectifs

Niveau des élèves : A1/A2

Âge des élèves : 14ans et plus

Durée de la séquence : 45 minutes

Présentation succincte : Un microtrottoir sur les loisirs des ados
Pré-requis :  Le vocabulaire autour des loisirs
Objectifs socio-culturels : les différents moyens de passer le temps libre par des jeunes français
Compétences communicatives / fonctionnelles : savoir répondre à un sondage, résumer, tirer les conclusions du sondage
Compétences langagières : compréhension orale/écrite, expression orale/écrite
Objectifs linguistiques : connaissance du vocabulaire concernant les loisirs et le goût, exprimer ses goûts et la fréquence

 

Séquence pédagogique

Déroulement de la séquence :

Activité 1

 • Durée : 10 minutes
 • Modalités de travail : individuel
 • Documents de travail : L’enregistrement- l’extrait de l’émission Radio Jeunes –micro-trottoir - les loisirs
 • Consignes : Ecoutez l’enregistrement et répondez aux questions de 1 à 3 puis écoutez la deuxième fois et complétez le tableau

 

Fiche d’élève 1

1 ère écoute

 • Répondez aux questions suivantes :
 1. Quel est le sujet général du document ?..............................................................
 2. Quelle est la nature du document ?......................................................................
 3. Combien de personnes parlent ?..........................................................................

2 ème écoute

 • Complétez le tableau en cochant la bonne case :

 

Charlotte

Jean-Pierre

Magali

Marion

1. Je joue à la pétanque 

 

 

 

 

2. J’ai 11 ans

 

 

 

 

3. Je regarde la télé

 

 

 

 

4. Je suis passionné de livres 

 

 

 

 

5. J’aime rencontrer mes amis 

 

 

 

 

6. J’ai 14 ans

 

 

 

 

7. Le week-end j’aime aller à la montagne

 

 

 

 

8. J’ai 17 ans

 

 

 

 

9. Je surfe sur le Net

 

 

 

 

10. Chaque jour je lis des livres

 

 

 

 

 

Activité 2

 • Durée : 5 minutes
 • Modalités de travail : en groupe
 • Documents de travail : fiche d’ élève
 • Consignes : A la base des informations de votre fiche présentez les personnes interviewées.

 

Activité 3

 • Durée : 10 minutes
 • Modalités de travail : en binôme
 • Documents de travail : fiche d’ élève 2
 • Consignes : Vous travaillez par paire. Complétez les informations qui manquent en posant les questions adéquates.

 

Fiche d’élève 2

ELEVE A

 

Eric

Jeanne

Marianne

1. Loisirs

 

lire des livres

aller au cinéma

2. Fréquence

trois fois par semaine

 

une fois par mois

3. Compagne

avec sa soeur

 

 

4. Lieu

 

au lit

 au cinéma REX

5. Raison

 

c’est sa passion

 

 

ELEVE B

 

Eric

Jeanne

Marianne

1. Loisirs

faire du sport

 

 

2. Fréquence

 

tous les jours, le soir

 

3. Compagne

 

seule

avec des amis

4. Lieu

à la piscine

 

 

5. Raison

c’est bon pour la santé

 

c’est génial

 

Vocabulaire supplémentaire :

1. Quel est le loisir préféré de ...... ?                          Son loisir préféré est .........

2. Combien de fois il/elle ....(joue de la flûte) ?        Il/elle joue de la flûte .............

3. Avec qui aime-t-il/elle ...(jouer de la flûte) ?         Il/elle aime jouer de la flûte avec sa mère

4. Où aime-t-il/elle ...(jouer de la flûte) ?                  Il/elle aime jouer de la flûte à l’opéra

5. Pourquoi aime-t-il/elle ...(jouer de la flûte) ?         Parce que .....

 

Activité 4

 • Durée :  15 minutes
 • Modalités de travail : individuel
 • Documents de travail : transcription de l’enregistrement
 • Consignes : Lisez le texte et cochez la bonne réponse

 

Fiche d’élève 3

Bonjour. Nous sommes dans les rues de Paris et nous allons interviewer des ados pour savoir comment ils aiment passer leur temps libre. On leur demande de se présenter et de répondre à la question Qu’est-ce que tu aimes faire quand tu as le temps libre ?

 • Je m’appelle Charlotte. J’ai 14 ans. Le samedi j’aime aller au cinéma et pendant la semaine je regarde la télé.
 • Bonjour. Je suis Jean-Pierre, 17 ans. Je suis sportif. Pendant le week-end je fais du foot, de la natation et je joue de la pétanque. La semaine, je suis occupé à l’école mais le soir, chaque jour, je fais 30 minutes du jogging.
 • Moi, c’est Magali. J’ai 15 ans. J’adore rencontrer mes amis, le samedi et le dimanche. Nous partons ensemble à la montagne. Du lundi au vendredi je chatte et je surfe sur le Net.
 • Marion, 11 ans, passionnée des livres. La semaine j’adore lire des livres d’aventure et d’histoire. Le week-end j’aime aller au musée ou dans un parc et dessiner.

Voilà les différentes manières de passer le temps libre par des jeunes Français. Et vous, quels sont vos loisirs préférés ? Nous vous invitons à présenter vos loisirs sur notre forum www.radiojeunes.fr

Merci pour votre attention et à demain.

 

VRAI

FAUX

1. Le sondage est réalisé à Cracovie

 

 

2. Le loisir préféré de Charlotte est le sport

 

 

3. Jean-Pierre court chaque matin avant l’école

 

 

4. Magali et ses amis habitent à la montage

 

 

5. Magali n’aime pas Internet

 

 

6. Marion est championne de foot

 

 

7. Deux filles adorent dessiner

 

 

8. Jean-Pierre se passionne pour l’histoire

 

 

9. Cette émission présente les passe-temps préférés des ados

 

 

10. La journaliste invite à consulter la page web de la radio

 

 

 

Activité 5 Devoir

Consignes : Après avoir écouté l’émission tu réponds à l’invitation de la présentatrice et tu décris tes loisirs sur le site web de la radio Jeunes.


 

Annexe 1

Transcription de l’enregistrement

Bonjour. Nous sommes dans les rues de Paris et nous allons interviewer des ados pour savoir comment ils aiment passer leur temps libre. On leur demande de se présenter et de répondre à la question Qu’est-ce que tu aimes faire quand tu as le temps libre ?

 • Je m’appelle Charlotte. J’ai 14 ans. Le samedi j’aime aller au cinéma et pendant la semaine je regarde la télé.
 • Bonjour. Je suis Jean-Pierre, 17 ans. Je suis sportif. Pendant le week-end je fais du foot, de la natation et je joue de la pétanque. La semaine, je suis occupé à l’école mais le soir, chaque jour, je fais 30 minutes du jogging.
 • Moi, c’est Magali. J’ai 15 ans. J’adore rencontrer mes amis, le samedi et le dimanche. Nous partons ensemble à la montagne. Du lundi au vendredi je chatte et je surfe sur le Net.
 • Marion, 11 ans, passionnée des livres. La semaine j’adore lire des livres d’aventure et d’histoire. Le week-end j’aime aller au musée ou dans un parc et dessiner.

Voilà les différentes manières de passer le temps libre par des jeunes Français. Et vous, quels sont vos loisirs préférés ? Nous vous invitons à présenter vos loisirs sur notre forum www.radiojeunes.fr

Merci pour votre attention et à demain.

 

Annexe 2

Fiche d’élève 1

1 ère écoute

 • Répondez aux questions suivantes :
 1. Quel est le sujet général du document ?..............................................................
 2. Quelle est la nature du document ?......................................................................
 3. Combien de personnes parlent ?..........................................................................

2 ème écoute

 • Complétez le tableau en cochant la bonne case :

 

Charlotte

Jean-Pierre

Magali

Marion

1. Je joue à la pétanque 

 

 

 

 

2. J’ai 11 ans

 

 

 

 

3. Je regarde la télé

 

 

 

 

4. Je suis passionné de livres 

 

 

 

 

5. J’aime rencontrer mes amis 

 

 

 

 

6. J’ai 14 ans

 

 

 

 

7. Le week-end j’aime aller à la montagne

 

 

 

 

8. J’ai 17 ans

 

 

 

 

9. Je surfe sur le Net

 

 

 

 

10. Chaque jour je lis des livres

 

 

 

 

 

CORRIGE

1 ère écoute

 • Répondez aux questions suivantes :
 1. Quel est le sujet général du document ? les loisirs des jeunes Français
 2. Quelle est la nature du document ? un interview
 3. Combien de personnes parlent ? 4 ados et un journaliste

2 ème écoute

 • Complétez le tableau :

 

Charlotte

Jean-Pierre

Magali

Marion

1. Je joue à la pétanque 

 

X

 

 

2. J’ai 11 ans

 

 

 

X

3. Je regarde la télé

X

 

 

 

4. Je suis passionné de livres 

 

 

 

X

5. J’aime rencontrer mes amis 

 

 

X

 

6. J’ai 14 ans

X

 

 

 

7. Le week-end j’aime aller à la montagne

 

 

X

 

8. J’ai 17 ans

 

X

 

 

9. Je surfe sur le Net

 

 

X

 

10. Chaque jour je lis des livres

 

 

 

X

Fiche d’élève 2

ELEVE A

 

Eric

Jeanne

Marianne

1. Loisirs

 

lire des livres

aller au cinéma

2. Fréquence

trois fois par semaine

 

une fois par mois

3. Compagne

avec sa soeur

 

 

4. Lieu

 

au lit

 au cinéma REX

5. Raison

 

c’est sa passion

 

ELEVE B

 

Eric

Jeanne

Marianne

1. Loisirs

faire du sport

 

 

2. Fréquence

 

tous les jours, le soir

 

3. Compagne

 

seule

avec des amis

4. Lieu

à la piscine

 

 

5. Raison

c’est bon pour la santé

 

c’est génial

Vocabulaire supplémentaire :

1. Quel est le loisir préféré de ...... ?                          Son loisir préféré est .........

2. Combien de fois il/elle ....(joue de la flûte) ?        Il/elle joue de la flûte .............

3. Avec qui aime-t-il/elle ...(jouer de la flûte) ?         Il/elle aime jouer de la flûte avec sa mère

4. Où aime-t-il/elle ...(jouer de la flûte) ?                  Il/elle aime jouer de la flûte à l’opéra

5. Pourquoi aime-t-il/elle ...(jouer de la flûte) ?         Parce que .....

Fiche d’élève 3

Lisez le texte et cochez la bonne réponse

Bonjour. Nous sommes dans les rues de Paris et nous allons interviewer des ados pour savoir comment ils aiment passer leur temps libre. On leur demande de se présenter et de répondre à la question Qu’est-ce que tu aimes faire quand tu as le temps libre ?

 • Je m’appelle Charlotte. J’ai 14 ans. Le samedi j’aime aller au cinéma et pendant la semaine je regarde la télé.
 • Bonjour. Je suis Jean-Pierre, 17 ans. Je suis sportif. Pendant le week-end je fais du foot, de la natation et je joue de la pétanque. La semaine, je suis occupé à l’école mais le soir, chaque jour, je fais 30 minutes du jogging.
 • Moi, c’est Magali. J’ai 15 ans. J’adore rencontrer mes amis, le samedi et le dimanche. Nous partons ensemble à la montagne. Du lundi au vendredi je chatte et je surfe sur le Net.
 • Marion, 11 ans, passionnée des livres. La semaine j’adore lire des livres d’aventure et d’histoire. Le week-end j’aime aller au musée ou dans un parc et dessiner.

Voilà les différentes manières de passer le temps libre par des jeunes Français. Et vous, quels sont vos loisirs préférés ? Nous vous invitons à présenter vos loisirs sur notre forum www.radiojeunes.fr

Merci pour votre attention et à demain.

 

VRAI

FAUX

1. Le sondage est réalisé à Cracovie

 

 

2. Le loisir préféré de Charlotte est le sport

 

 

3. Jean-Pierre court chaque matin avant l’école

 

 

4. Magali et ses amis habitent à la montage

 

 

5. Magali n’aime pas Internet

 

 

6. Marion est championne de foot

 

 

7. Deux filles adorent dessiner

 

 

8. Jean-Pierre se passionne pour l’histoire

 

 

9. Cette émission présente les passe-temps préférés des ados

 

 

10. La journaliste invite à consulter la page web de la radio

 

 

 

CORRIGE

 

VRAI

FAUX

1. Le sondage est réalisé à Cracovie

 

X

2. Le loisir préféré de Charlotte est le septième art

X

 

3. Jean-Pierre court chaque matin avant l’école

 

X

4. Magali et ses amis habitent à la montagne

 

X

5. Internet est important pour Magali

X

 

6. Marion est championne de foot

 

X

7. Deux filles adorent dessiner

 

X

8. Jean-Pierre se passionne pour la pétanque

X

 

9. Cette émission présente les passe-temps préférés des ados

X

 

10. La journaliste invite à consulter la page web de la radio

 

X